Skip to main content

Evidensbaseret sygehusplanlægning - eller hva'?

Sygehuslæge Niels Christian Jensen, Stege Sygehus. E-mail: ncj@stegesygehus.stam.dk

1. nov. 2005
2 min.

Som læge ved et lille sygehus i 17 år, og før det, en del år ved store enheder, kan jeg ikke undlade at kommentere tema-artiklerne i Ugeskrift for Læger 3/11 2003. Jeg vil ikke argumentere for genåbning eller bevarelse af små sygehuse. Det vil være formålsløst på nuværende tidspunkt. »Tiden« er løbet fra dem.

»Større enheder betyder større kvalitet« - »Akut behandling i dag kræver specialviden og højteknologi« - »De små sygehuse leverer en ringere behandling - er forsinkende mellemled.« Dette er nogle af de udsagn, vi især i de sidste ti år, har hørt fra Lægeforeningen, speciallægeselskaber og Sundhedsstyrelsen.

Så er det jeg spørger: Hvor er undersøgelserne, der dokumenterer dette? Findes der nogle tal baseret på det danske sundhedssystem, der bare sandsynliggør at det er rigtigt? Jeg mener at man gennem de sidste 10-15 år (hvor velfungerende små sygehuse stadig fandtes) let kunne have foretaget sådanne kvalitetsundersøgelser, f.eks. gennem Dansk Sygehusinstitut. Hvis man altså fra fagligt hold havde ønsket det.

Vi har selv på et lille sygehus lært at anvende evidensbaseret medicin i så mange sammenhænge som muligt. Så er det at jeg ikke forstår, at man kan rådgive om planlægning af et helt sygehusvæsen uden at henvise til bare nogenlunde valide tal eller forsøg på kvalitetsmålinger.

Lægeforeningens formand, altså også min formand, slår fast at: Større enheder = større kvalitet, små akutberedskaber suger vanvittigt mange ressourcer ud af sundhedsvæsnet, lokale sygehuse leverer en ringere kvalitet og små sygehuse er ofte forsinkende mellemled. Det er mildest talt ikke pænt sagt om det arbejde, læger og øvrigt personale udfører på de mindre steder i fædrelandet. Det klarer vi dog nok; men jeg synes at man i det mindste kunne forsøge at underbygge sine påstande med lidt mere vægtige argumenter end sin stilling. Ellers er det vel ikke særligt kollegialt.

Vi har DRG-baserede produktionstal, patientstilfredshedsundersøgelsen, resultater fra »Den gode medicinske afdeling«, målinger af kirurgisk kvalitet i forskellige databaser, der alle sammen siger noget andet. Disse tal kan naturligvis angribes for diverse svagheder, og er blevet det. Men hvor er de danskbaserede undersøgelser, der er bedre? Jeg vil gerne belæres.

Svar