Skip to main content

Fald - en trussel mod ældres liv og førlighed

København: Ældreforum, 2002. 52 sider. Kan hentes på www.aeldreforum.sm.dk ISBN 87-90651-28-6 Mikkel Vass
2. nov. 2005
02 min

Ældregenerationen kommer ofte ud for hændelser, som kræver en koordineret indsats af sundheds- og socialsektoren. Fald og knoglebrud er typiske anledninger til sådanne kontakter, hvor sundhedsvæsenet varetager de indledende undersøgelser og behandlinger, og socialsektoren overtager et medansvar for det videre forløb.

På den baggrund arrangerede Lægeforeningens Gerontologiudvalg og Ældreforum en stor konference om emnet den 6. november 2001 i Landstingsalen.

Ældreforum har bagefter stået for udskrift og redaktion af de båndoptagelser, som dækkede hele konferencen.

Rapporten er letlæst, er på 52 sider og kan stærkt anbefales. Man får en hurtig indføring i hvad mekanismerne er bag fald og de seneste forskningsresultater. Endvidere hvordan man håndterer konsekvenserne af fald, herunder hvilken træning, som kan anbefales, og hvordan fald kan forebygges og at man husker at inddrage den praktiserende læge i de tværfaglige bestræbelser. Dertil kommer et glimrende foredrag om et faldforebyggelsesprojekt i Fyns Amt, hvor forskningsbaserede metoder holdes op mod den praktiske hverdag.

Rapporten rundes af med den afsluttende paneldiskussion, som ledes af Povl Riis. Har man ikke oplevet Povl Riis »live« i hans utallige indsatser som ordstyrer for gode sagers tjeneste, bør man alene af den grund unde sig at læse rapporten. Man kan ganske enkelt ikke undgå at komme i særdeles godt humør ved at (gen)opleve ordstyreren jonglere faglig ekspertise i et levende nutidssprog, med en eventyrlig sans for humor i pingpong med de dygtige foredragsholdere.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen