Skip to main content

Forslag om nyt lodtrækningssystem til fordeling af uddannelsesstillinger

Tom Nicolaisen, stud.med. & Rikke Neess Pedersen, stud.med.

1. nov. 2005
2 min.

Kommentar til Filip Krag Knops kronik »Det store lægelotteri« og Steen Olesens kommentar til samme kronik

Det er trist at læse Steen Olesens kommentar (Ugeskr Læger 2003;165:1596-7) til Filip Knops kronik »Det store lægelotteri« (Ugeskr Læger 2003;165:958-60).

Steen Olesen har tilsyneladende ikke læst kronikken »Turnuslæge søges« (Ugeskr Læger 2002;164:5300-3) af undertegnede, og Filip Knops kronik er stort set en reproduktion af vores kronik, krydret med personlige erfaringer og drejet lidt mere i Ekstrabladsretning. Steen Olesen ville have fundet svar på sine spørgsmål om hvordan turnusfordelingssystemet vil kunne ændres uden store forsinkelser på de nyuddannede lægers vej til speciallæger.

Hvis det kun drejer sig om at få uddannet speciallæger i en fart, uden risiko/mulighed for ophold i det postgraduate forløb, bør det nuværende turnusfordelingssystem som Steen Olesen taler så varmt om, vel også overføres til speciallæge-uddannelsen. Hvorfor skal man kun risikere at stavnbindes på et sygehus mod sin vilje ud fra et tilfældigt udtrukket nummer under turnusuddannelsen?

De perifere sygehuse mangler vel i lige så høj grad intro- duktions- og kursuslæger, som turnuslæger, og hvis det ikke er tilfældet, hvordan kan det så lade sig gøre at trække introduktions- og kursuslæger ud perifert, men ikke turnus-læger?

Vi kan endnu en gang kun opfordre til at vende blikket mod Sverige - et land der har større problemer med »yder-amter« end Danmark, og hvor det på trods af dette kan lade sig gøre at besætte turnuspladserne som andre stillinger besættes med opslag af turnusblokkene og ansøgningsfrist to gange om året. Se i øvrigt ovennævnte »Turnuslæge søges«.