Skip to main content

Fortolkning af data

Debat om fortolkningen af spørgeskemaundersøgelse blandt hovedyuddannelseslæger i diagnostisk radiologi.

Reservelæge, ph.d. Andreas Lundh, Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. E-mail: al@cochrane.dk

Interessekonflikter: ingen

12. feb. 2015
5 min.

En nylig artikel i Ugeskrift for Læger af Lange et al [1] indeholder nogle konklusioner, som ikke afspejler studiets data.

Faktaboks

Fakta

Forfatterne foretog en spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelseslæger i diagnostisk radiologi og spurgte blandt andet, om uddannelsen samlet set ruster dem til arbejdet som speciallæge inden for de syv lægeroller. Lægerne skulle besvare forskellige udsagn via en balanceret fempunktsskala med svarmulighederne enig, delvist enig, hverken/eller, delvist uenig og uenig.

Forfatterne konkluderer i artiklens overskrift, at ”Hver tredje hoveduddannelseslæge i diagnostisk radiologi føler sig ikke rustet til rollen som medicinsk ekspert”. Kigger man på data, er kun henholdsvis 1,1% og 3,3% delvist uenige i, at hoveduddannelsen samlet set ruster dem inden for henholdsvis diagnostik og praktiske færdigheder i forhold til rollen som medicinsk ekspert, og ingen er uenige. Forfatternes konklusion omkring ”hver tredje læge” baseres på, at henholdsvis 69,2% og 67,0% er enige i udsagnet. Ved at sammenlægge de fire andre kategorier delvist enig, hverken/eller, delvist uenig og uenig når de frem til, at hver tredje ikke føler sig rustet. Samme metode bruges inden for de andre syv lægeroller til at konkludere, at ”… flertallet ikke følte sig rustede i rollerne leder/administrator, akademiker og sundhedsfremmer”.

At omkode en balanceret skala på den måde er problematisk. Havde forfatterne spurgt om det modsatte: ”Hvor enig er du i, at din hoveduddannelse i diagnostisk radiologi samlet set ikke ruster dig til arbejdet som speciallæge i radiologi?”, havde de næppe fået samme konklusion.

Referencer

LITTERATUR

  1. Lange B, Carlsen CG, Jurik AG. Hver tredje hoveduddannelseslæge i diagnostisk radiologi føler sig ikke rustet til rollen som medicinsk ekspert. Ugeskr Læger 2015;177:V02130120.