Skip to main content

Det er en moppedreng af et psykologisk leksikon, der her er begået: 2.500 opslag fordelt over 746 sider og 76 forfattere, men stadig til at betale. Man finder fyldige, sammenhængende temagennemgange af psykologiens væsentligste områder, og såvel den historiske som den helt nutidige vinkel er søgt fremhævet de fleste steder. Temaerne er således ofte bragt i en betydningsgivende sammenhæng. Men først af alt er leksikonet nyt og fuldt opdateret og skrevet ind i den specifikke danske scene, som ingen udenlandske oversatte værker vil kunne danne sig begreb om. Således er der f.eks. opslag om »psykologer og etik« og om faget »psykologi« på henholdsvis Københavns, Aarhus, Roskilde og Aalborg Universiteter.

Den klassiske psykologi (f.eks. metode og psykoanalytisk teori) er vægtet højt, men ellers er især kognitionspsykologien og neuropsykologien fyldigt behandlet. Det helt særegne er dog vægtningen af det samfundstænkende, sociologiske, senmoderne og det pædagogisk-psykologiske. Man kan således f.eks. finde et opslag med overskriften: »Diskursiv positionering og narrativitet« (!)

Leksikonet angiver tydeligvis psykologi som et multidisciplinært fagområde. Psykiatrien og neurologien er omfangsrigt til stede, men også det sjældent medtagne område religion, der seriøst inddrages med mange opslag og referencer. Til gengæld findes opslag som »ekstrasensorisk perception« eller »ånd« ikke. Der er åbenbart grænser for, hvilke discipliner der medtages i det multidisciplinære.

Der findes næsten ingen opslag på personnavne. I stedet er der udarbejdet et personregister bagerst, hvor der henvises til de steder, hvor personnavne indgår under de overordnede temaer. Få udvalgte personer kan dog slås op, men udvalget af disse få kan undre. Man kan således ikke slå navne som Jung, Erikson, James eller Luria op, mens der er lavet opslag om langt mere perifere personer som f.eks. Cyril Burt (hvis berømmelse især skyldes hans svindel med data) og Broca og Goldstein , hvis betydning er helt specifik og rent historisk.

Til de kritiske betragtninger hører også, at graden af indforståethed - især i nogle af de længere opslag - er ret stor. Den nysgerrige, men uhildede læser efterlades til tider med langt flere fremmedord og problemstillinger end det, der er slået op. Det er dog langtfra altid, og særlig skal Thomas Nielsens mange mindre artikler fremhæves som både overbliksskabende, klare og kortfattede.

Alt i alt er der her udgivet et gedigent leksikon for den akademiske læser, der gerne vil have overblik over en psykologisk problemstilling, et psykologisk delområde eller en psykologisk fagterm. Denne akademiske læser kunne meget vel være læge, og leksikonet anbefales varmt til dem, der gerne vil vide mere om psykologi end blot et overfladisk ordkendskab.

København: Gads Forlag, 2004.
746 sider. Pris: 449 kr.
ISBN 87-12-03632-3