Skip to main content

Gastrointestinal and liver disease, patophysiology, diagnosis, management, 7th edition. Feldman M, Friedman LS, Sleisenger MH

Overlæge Poul Schlichting E-mail: psch@herlevhosp.kbhamt.dk

4. nov. 2005
2 min.

Sleisenger & Fordtrans lærebog er et must for enhver gastroenterolog, og 7. udgave, der udkom i 2003, føjer sig på smukkeste vis til de tidligere med fremragende opdaterede kapitler og mange instruktive figurer og tabeller. Disse tabeller har uden tvivl været studeret nøje af alle, der i undervisningsøjemed har hentet inspiration og måske også kopi af en enkelt tabel eller figur i denne bog.

Med den her anmeldte cd-rom er dette problem løst, idet samtlige figurer og tabeller fra alle bogens kapitler nu er tilgængelige.

De systemkrav, der stilles for at anvende anmeldte cd-rom, synes med nutidens øjne beskedne, idet der for skærmopløselighed blot kræves 800 × 600 pixel, 256 farver og 64 MB tilgængelig RAM. Cd-rommen fungerer i såvel Windows 98, 2000, NT, ME som XP-miljøer foruden Mac OS 9.1. Dernæst kræves også Java Script. Desuden er der via en indlagt pinkode mulighed for adgang til udgiverens website (sfgastro.com), hvorefter man bl.a. også her har adgang til at downloade diverse figurer og tabeller fra lærebogen.

Adgang til alle billeder opnås simpelt ved placering af cd-rommen i computerens cd-slæde, hvorefter programmet startes automatisk med pædagogisk guide frem til et billede med samtlige lærebogens kapitler. Disse aktiveres problemfrit med enten piletaster eller mus. Diverse billeder kan inspiceres for detaljer i pdf-format, hvilket kræver en forudinstallation af Acrobat Reader-programmet, som de fleste imidlertid allerede vil have. Ifald tabel eller figur herefter ønskes, aktiveres blot denne mulighed. Billedet vil herefter »så at sige« blive parkeret for senere med eventuelt flere at blive overført til brugerens eget PowerPoint-bibliotek. Efter at man således har udvalgt et passende antal figurer og/eller tabeller, eksporteres disse til brugerens eget bibliotek.

En anden facilitet (Detialed Section Browse) tillader valg af ønskede figurer og tabeller som såkaldte jpg-filer. Disse kan efterfølgende via brugerens eget billedredigeringsprogram forsynes med tekst eller f.eks. instruktive pile.

De forskellige mulige operationer, der findes for at arbejde med programmet, er hele tiden synlige i skærmens venstre side, og er dermed med til at øge programmets brugervenlighed.

Der er også mulighed for at vælge alle tabeller og figurer i hvert enkelt kapitel via en enkelt tast med henblik på en efterfølgende præsentation i PowerPoint-programmet.

På denne simple facon kan lærebogens samlede indhold af figurer og tabeller relativt hurtigt overføres til brugerens egne biblioteker for senere præsentation.

Sammenfattende fremtræder cd-rommen præsentabel og brugervenlig, kræver ingen særlig kraftig computer og ingen specielle »edb-egenskaber« af potentielle brugere. Cd-rommen kan bruges alene, men gevinsten øges betragteligt ved samtidig anvendelse af det trykte eksemplar af denne for enhver gastroenterolog helt nødvendige lærebog.

Oxford: Elsevier, 2004.
Cd-rom. Pris: 65,99 GBP.