Skip to main content

Genoptræning virker

Johnny Kuhr, formand for Danske Fysioterapeuter. E-mail: df@fysio.dk, Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeutforeningen & Lene Witte, direktør Gigtforeningen

4. nov. 2005
2 min.

Genoptræning og rehabilitering virker - og der er milliarder at spare, hvis samfundet gør en øget indsats på området. Så kortfattet kan man opsummere konklusionen i Mandag Morgens rapport »Genoptræning - fra problem til princip«. Rapporten, der er den første af sin art i Danmark, efterlyser en bred rehabiliteringskultur i Danmark. Rapporten understreger, at alle parter omkring patienterne har et ansvar for den vellykkede rehabilitering, også lægerne.

Faktum er, at der i runde tal offentliggøres en randomiseret undersøgelse inden for området hver eneste dag, og kvaliteten i forskningen er stigende. Et britisk studie fra 1998 finder ikke færre end 56 metastudier af forskellige aspekter af genoptræning. De dækker tilsammen ca. 1.200 egentlige studier. Før 1992 var der offentliggjort syv metastudier. Så hvor skeptikere tidligere kunne falde tilbage på, at der ingen forskning var - så holder det ikke længere. Evidensen er ikke til at komme uden om.

Samme britiske studie viser også, at der allerede er solid evidens for megen genoptræning og rehabilitering, men også at omfanget af viden nærmest er eksploderende. Der er især dokumentation for, at rehabilitering virker på apopleksi og hjerte-kar-sygdomme, og derudover har vedvarende effekt inden for de fleste sygdomsområder.

Rapporten fra Mandag Morgen viser dog også, at der er mange områder, hvor der stadig er rig mulighed for at forske videre, ikke mindst i Danmark, hvor der er behov for en flerleddet strategi:

Der er - trods videnseksplosionen - stadig huller i viden om genoptræning og rehabilitering. Et nationalt forskningsprogram bør danne rammen om forskning i bl.a. rehabiliteringsmetoder relateret til arbejdsmarkedet, udvikling af præcise visitationsprincipper og mere specifik viden om dosis-respons-forholdet til konkrete diagnosegrupper.

Derudover skal der sættes fokus på videreudvikling af fagene bag genoptræning og rehabilitering f.eks. ved etablering af specialistordninger og løbende efteruddannelse på højt niveau (masteruddannelser m.v.).

Der er solid evidens for, at andre faggrupper end terapeuter, f.eks. pårørende og patienten selv, ofte kan påtage sig meget betydelige opgaver inden for genoptræningen, hvis der sker en grundig instruktion, og hvis der er mulighed for råd og vejledning. Men etablering af en bred rehabiliteringskultur kræver, at alle led kan se og anerkende værdien af at være del af en sådan kultur - og tage et ansvar. Også lægerne.