Content area

|

Grotesk sagsbehandling og afgørelse i Ankestyrelsen

Forfatter(e)
Speciallæge i pædiatri Jesper Brandt Andersen, E-mail:jesperbrandt@dadlnet.dk
Interessekonflikter: Ingen. Min patient, en 31-årig mand med svær astma og støvmideallergi, ansøgte i foråret 2007 sin kommune om dækning af udgifter til et støvmidetæt madrasbetræk som hjælpemiddel efter lov om social service §112. Kommunen afslog ansøgningen med henvisning til, at betrækket ikke i væsentlig grad kunne afhjælpe allergilidelsen, men kun kompensere for en lille del af allergigenerne. Jeg klagede på patientens vegne til kommunen, som fastholdt afgørelsen og sendte sagen videre til Det Sociale Nævn, som ændrede afgørelsen og pålagde kommunen at betale betrækket. Kommunen klage...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Kenneth Brandt Hansen | 03/10
2 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar