Skip to main content

Hansen S. Fra neuron til neurose. Introduktion til moderne biologisk psykiatri

Raben Rosenberg

2. nov. 2005
2 min.

Den eksplosive vækst inden for neurovidenskaberne stiller store krav til forskernes evne til at formidle resultaterne bredt. Professor i biologisk psykologi ved Göteborgs universitet, Stefan Hansen , har taget denne udfordring op. Han giver en god introduktion til de senere års neuropsykologiske forskning og påpeger vigtige konsekvenser for vor forståelse af en række neurologiske og psykiatriske psykiske sygdomme.

Forfatteren redegør kort for centralnervesystemets opbygning og sammenholder strukturelle og funktionelle forhold med kliniske observationer. Hovedvægten ligger på fremstillingen af det neurobiologiske grundlag for følelsesliv, indlæring, hukommelse og sprogfunktioner. Afslutningsvist vover hans sig ind i psykiatrien og omtaler skizofreni og depressive syndromers neurobiologi. Hovedsynspunktet i bogen er, at psykologi og psykiatri, der ikke tilgodeser moderne neurovidenskabelige erkendelse, er utilstrækkelig.

Forfatteren er ikke bange for at diskutere kontroversielle emner som hormonelle faktorers betydning for kønsdifferentiering og betydningen af tidlig hormonel indflydelse på menneskers adfærd.

Bogen henvender sig til en bred målgruppe. Nogle læger vil sikkert finde de neuroanatomiske kapitler for basale. Men der er mange andre kapitler, der detaljeret omtaler resultater fra videnskabelig originallitteratur, og som er tungere læsning. Bogen er skrevet i en engagerende, men alligevel faglig forsvarlig stil. Den lægger lidt hårdt ud med en afvisning af psykoanalytisk drømmeteori på baggrund af moderne neurovidenskabelig forskning. Man savner dog flere steder en kritisk diskussion af forskningsresultater, der sjældent er så entydige, som man kan få indtryk af ved læsningen. Det samme gælder de antropologiske perspektiver i moderne neuroforskning, fx når det hævdes, at vort jegs oplevelse af at styre og ordne vores liv er intet andet end endegyldig illusion. Det er jo ikke så rar læsning!

Som introduktion til læger om den moderne biologiske psykologi er bogen velegnet.

København: Gads Forlag, 2002.

270 sider. Pris: 250 kr.

ISBN 87-12-03795-8