Skip to main content

Hematology. Basic principles and practice. Fourth edition Hoffman R, Benz EJ, Shattil SJ et al

Overlæge Ove Juul Nielsen E-mail: ove.juul@dadlnet.dk

16. mar. 2006
3 min.

Denne hæmatologiske lærebog er en vægtig konkurrent til to andre lærebøger, som måske indtager en mere veletableret status, nemlig Williams' »Hematology« og Wintrobe's »Clinical hematology«. At Hoffman's lærebog muligvis er en anelse mindre estimeret/kendt, skyldes dog ikke ringere lødighed, men formentlig blot kortere anciennitet. Et kig på den meget lange forfatterliste afslører da også mange velrenommerede »pinger« inden for specialet, som borger for god kvalitet, hvilket også i høj grad bekræftes ved gennemlæsningen.Bogen er et 1-binds værk på ca. 2.800 sider. Det er en tung »mursten«: > 5 kg Det skyldes, at den er trykt på glittet papir, som forringer læsevenligheden. Det er ikke smart. Med stor fordel kunne man have valgt en tyndere papirkvalitet uden ubehageligt genskin.Bogen er velredigeret med en rimeligt opdateret og fyldig litteraturliste for hvert emne. Der er en passende vægtning mellem benign og malign hæmatologi. Foran hver artikel er der et nyttigt, kortfattet resume over emnet. Der er et nyttigt kapitel om hæmatologiske manifestationer i forbindelse med mange andre medicinske lidelser, såkaldt »consultative hematology«. Der er også blevet plads til mere »blød« hæmatologi, idet der er afsnit om håndtering af psykosociale problemer ved maligne hæmatologiske lidelser og andre emner relateret til palliativ hæmatologi.Ethvert opslagsværk er dømt til at være om ikke obsolet så dog pænt bagud i forhold til den nyeste hæmatologiske eksperimentelle og kliniske forskning på det tidspunkt, hvor bogen når frem til publikation. Der er her rådet bod på denne indbyggede forældelse ved at udstyre bogens ejer med en adgangskode til en internetudgave af lærebogen, som er let overskuelig, forbilledligt velredigeret og udstyret med en fremragende søgefunktion.
Der er i netudgaven foretaget talrige opdateringer inden for alle emnegrupper. Disse opdateringer, som har karakter af koncise resumeer, er fremhævet i gult og er tydeligt genkendeligt inkorporeret i teksten præcis der, hvor opdateringen naturligt hører til. Eksempelvis er der således en vigtig »update« vedrørende JAK2-mutationer, som for nylig (foråret 2005) er fundet hos hovedparten af patienter med de kroniske myeloproliferative sygdomme.
I internetudgaven er der også en meget værdifuld lægemiddeldatabase, som er veldisponeret og fyldig.
Med bogen følger en cd-rom med en elektronisk tabel-, figur- og billedsamling: der er således en samling af nyttige figurer og tabeller, som også findes i lærebogsartiklerne, og også en samling af histologiske »slides«. Billedsamlingen er udmærket men ikke specielt fremragende. Man har mulighed for med forlagets billigelse at kopiere dette materiale og anvende det i f.eks. et PowerPoint-foredrag.
Bogen er meget læseværdig og sufficient og kan bestemt anbefales til alle speciallæger i hæmatologi og læger, som er under uddannelse i specialet. Med fordel kan bogen således indgå i samlingen af hæmatologiske opslagsbøger i konferencerummet på enhver hæmatologisk afdeling - men husk at tage fat med begge hænder, når du tager bogen ned fra hylden.

Philadelphia: Elsevier, Churchill Livingstone, 2005.
2.821 sider + cd-rom. Pris: 235 USD.
ISBN 0-443-06628-0