Skip to main content

Hjælp!

Speciallæge i psykiatri Ole Bjørn Skausig, Sorø , E-mail: skausig@dadlnet.dk. Interessekonflikter: Ingen . Illustration: Lars Ole Nejstgaard
3. dec. 2010
02 min
Medierne omtaler for tiden patienternes behov for at kunne fravælge personale med tørklæde, selvom det skal koste transport fra et sygehus til et andet.

Ingen omtaler personalets behov for at kunne fravælge patienter med uheldig holdning, religion, kropslugt, udseende eller partifarve. Hvorfor skal vi lide? Så meget får vi da heller ikke i løn!

Desværre stiller lægeløftet sig vist hindrende i vejen for en rimelig beskyttelse af personalet, og jeg appellerer derfor til Etisk Udvalg om retningslinjer for bortfiltrering af uønskede elementer.

For at gøre det konkret: Jeg er speciallæge i psykiatri i et område, hvor »Lille Pia« får 20% af stemmerne.

En del patienter kan ikke styre sig for at meddele mig deres for mig besynderlige synspunkter på indvandrere og flygtninge. Oftest er det patienter, der ikke har noget at lade andre høre. Jeg må med stort ubehag lytte til deres synspunkter og meddeler højst, at jeg ikke ønsker at drøfte deres politiske holdning, hvilket synligt sårer dem, da de øjensynligt forventer, at Sygesikringens betaling sikrer dem mulighed for et positivt lyttende menneske, uanset hvad de siger.

Ergo. De får ikke, hvad de ønsker sig. Jeg har svært ved at være i stue med deres holdninger.

Kan Etisk Udvalg foreslå en udvej, så man allerede ved indkaldelsen kan gøre de af sine patienter, der stemmer på Dansk Folkeparti, klart, at de hellere skal finde en anden læge, frem for at vi spilder hinandens tid.

Alternativt, at de skal holde bøtte med deres holdninger.

Jeg kan jo heller ikke fuldhjertet behandle en erklæret nazist, med mindre han er psykotisk, så han kan blive normal.

Etisk Udvalg må give os retningslinjer for opslag i venteværelset eller på indkaldelser til undersøgelser.

> Svar:af:Formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg Poul Jaszczak. E-mail: poul.jaszczak@dadlnet.dk. Interessekonflikter: Ingen

For mig at se er der ingen tvivl om, at du er forpligtet til at behandle alle patienter uanset race, religion, politisk ståsted eller andet, når de har behov for det. Lægeløftet forpligter.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen