Skip to main content

Holdingterapi

Børnepsykiater Gideon Zlotnik E-mail: gz@dadlnet.dk

13. feb. 2006
2 min.

En familieterapeutisk metode til styrkelse af tilknytningen mellem børn og forældre Claësson BH, Idorn U, red.Det drejer sig om en lærebog i en forholdsvis ny form for familiebehandling, hvis formål er at rette op på tilknytnings- og kontaktforstyrrelser hos børn via en bogstavelig fysisk holden om barnet. Ud over de to redaktører er der en række andre bidragsydere, hvilket er medvirkende til, at feltet bliver grundigt gennemgået. Selve metoden blev oprindeligt udviklet i relation til behandling af autistiske børn med henblik på at bryde igennem deres aflukkethed over for og afvisning af forældrene. Efterhånden blev indikationsområdet og teknikken udvidet og udviklet og gælder i dag også andre børnepsykiatriske diagnosegrupper (eksempelvis OCD og ADHD), samt ikke mindst adoptivbørn, som systematisk gennemgås nøje af børnepsykiateren Bent H. Claësson. Denne praktiske og kliniske del af bogen er dens kerne og styrke, mens den teoretiske del til gengæld er præget af en del søgte forklaringer. Dertil kommer, at forfatternes åbenlyse begejstring løber af med dem med risiko for, at holdingterapi kan blive misopfattet som et universelt middel.Holdingterapi er krævende over for både terapeuten og familien og kan virke provokerende for andre. Men den har samtidig vist sig overbevisende virksom (med gensidig udvikling både med hensyn til det pågældende barns adfærd og kontakt, samt forældrenes indsigt), især i meget svære og nærmest opgivende tilfælde. Desuden er fordelen med denne form for terapi, at den udgør på en måde et uddannelsesforløb, hvor forældrene lærer at administrere behandlingen selv. Således er der også tale om en rationel og hjælp- til-selvhjælp-behandling.Den foreliggende bog må hilses velkommen som et gedignt forsøg på at præsentere en kontroversiel terapi på en saglig og alsidig måde. Ikke mindst tiltalende og relevant er en række bidrag fra forældre.
Alt i alt kan bogen anbefales som en relevant indføring i en alternativ terapi. Især for praktiserende læger og børnepsykiatere må den være vedkommende i relation til den moderne pulserende terapiverden og med tanken om visitationspraksis og videreuddannelse. Derfor - få fat i den og hold på den!

Dansk Psykologisk Forlag, 2005.
416 sider. Pris: 448 kr.
ISBN 87-7706-361-9