Content area

|

Hovedpinen fra helvede kan give stor erstatning

»Hovedpinen fra helvede«, som Ugeskrift for Læger skrev om for nylig, kan give ret store erstatninger, skriver Patienterstatningen.
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard
Forfatter(e)
Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen

Under overskriften »Hovedpinen fra helvede« fik vi i Ugeskrift for Læger (20A; 2021) et godt og oplysende indblik i arbejdet med at finde det særlige syndrom: vaccineinduceret immuntrombose og trombocytopeni (VITT), efter vaccine med AstraZeneca. Indsatsen giver både anledning til beundring og taknemmelighed. Den medvirker ikke alene til at forstå sygdommen – den danner også grundlaget for vores arbejde i Patienterstatningen. På baggrund af det forløb og de resultater, som artiklen beskriver, har vi været i stand til at fastslå en årsagssammenhæng mellem vaccinen og VITT.

Vi har indtil videre afgjort tre erstatningssager om VITT-syndromet. I to af sagerne er patienterne desværre døde. I den sidste sag – nemlig kvinden fra artiklen med hovedpinen fra helvede – overlevede patienten. Både i medierne og i artiklen kunne man dog få det indtryk, at erstatningerne i VITT-sagerne som udgangspunkt er ret små. Det er forkert. Hvor store de kan blive, kommer jeg tilbage til. Først lidt baggrund: Når de fulde erstatningsbeløb endnu ikke er udbetalt, skyldes det, at de omtalte VITT-sager også er arbejdsskadesager, da der er tale om sundhedspersonale, som har fået vaccinen i forbindelse med deres arbejde. Reglerne i Danmark siger, at hvis der er tale om arbejdsskader, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) først tage stilling i sagen. Hvis AES anerkender sagen som en arbejdsskadesag, skal AES yde erstatning efter arbejdsskadesikringsloven – først derefter kommer Patienterstatningen på banen. Vi kan dog allerede inden AES’ afgørelse tilkende godtgørelse for svie og smerte, for det kan patienterne ikke få hos AES. Det har vi gjort i den omtalte sag, og det beløber sig altså til cirka 4.000 kr.

Hvis AES ikke anerkender sagerne som arbejdsskader, vil det være Patienterstatningen, der kan give erstatning. Der kan blive tale om relativt høje erstatninger. Ingen sager er ens, og de store erstatninger hænger altid sammen med, hvad man har lidt – eller vil lide – af økonomiske tab. Har man for eksempel mistet evnen til at arbejde, kan man få erstattet sin årsløn i op til ti år. Under alle omstændigheder kan det godt betale sig at søge erstatning, hvis man som frontpersonale har været/er så uheldig at blive ramt af VITT. Patienterstatningen har i alt modtaget omkring 500 ansøgninger om erstatning efter covid-19-vacciner.

Blad nummer: 

Right side

af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer