Skip to main content

Imaging children. Second edition, vol. 1-2 Carty H, Brunelle F, Stringer DA, Kao S C-S, red.

Overlæge Karen Damgaard Pedersen E-mail: karen.damgaard@rh.hosp.dk

9. jan. 2006
2 min.

Førsteudgaven af den pædiatrisk-radiologiske lærebog »Imaging children« udkom i 1994 med den højt estimerede engelske børneradiolog Helen Carty som udgiver sammen med tre europæiske kolleger: Donald Shaw, Francis Brunelle og Brian Kendall. Nu er 2. udgave kommet i efteråret 2005, og der er sket en betydelig udvikling i de mellemliggende 11 år. Første bog havde fire europæiske udgivere, og antallet af kapitler og bidragydere var hhv. 10 og 30. Nuværende udgave, der fortsat er i to bind, har foruden Helen Carty nu en europæisk udgiver, og to nytilkomne er oversøiske. Antallet af kapitler er 19, og der er i alt 102 bidragydere. Sideantallet er øget fra 1.800 til over 2.000 sider.Den nye udgave er fortsat en meget velskrevet bog. Den er rigt illustreret med en fin opdatering af billedmaterialet fra modaliteter brugt inden for den klassiske konventionelle radiologi og snitbilleddiagnostikker som ultralyd inkl. Doppler, CT og MR. Layoutet er smukt, og der er en fin homogenisering af de enkelte kapitler. Teksten er som i1.-udgaven kortfattet - næsten for kortfattet - men der er for hvert underafsnit i hovedkapitlerne anført forslag til yderligere læsning inden for klassiske referencer og nyere opdateret litteratur. Den overordnede litteraturliste for hovedafsnittene bærer som næsten altid præg af lærebøgers lange produktionstid med referencedeadline flere år forud for udgivelsen. Men dette afhjælpes nu om dage let med nettet.Et af de nye kapitler omhandler strålelære med aspekter inden for strålingseffekt på fostre og børn, sammenhæng mellem stråledosis og billedkvalitet, stråleskader såvel cellulært som organmæssigt med en yderligere gennemgang af mekanismer for karcinogese. Et glimrende kapitel.
Denne udgave er en betydelig forbedring af 1.-udgaven, og sammenlignes den med den opdaterede 10.-udgave (2004) af den klassiske lærebog inden for børneradiologi: »Caffey's pediatric diagnostic imaging« redigeret af Kuhn, Slovis & Jack O. Haller, er sidstnævnte bog mere dybdegående i sin tekstbeskrivelse og referencer, men »Imaging children« er et anbefalelsesværdigt supplement med sin rige illustration af billedmodaliteterne, let tilgængelige og gode tegninger og brugbare guidelines for rationel udredning af både komplekse hereditære tilstande og mere dagligdags problemstillinger.

Churchill Livingstone, 2005.
2.480 sider. Pris: 325 GBP.
ISBN 0-44207039-3