Skip to main content

Interessekonflikter og troværdighed

Børnelæge Jens Kruse, Rønne. E-mail: familien.kruse@pc.dk

19. aug. 2011
2 min.

Interessekonflikter: ingen

Spørgsmål vedr. redaktionens ansvar for angivelse af interessekonflikter, med reference til debatindlægget »Interessekonflikter og troværdighed« af Inga Marie Lunde med svar af Per Hove Thomsen og Jacob Rosenberg (Ugeskriftet 2011;173:1223-4).

Per Hove Thomsen har altid selv på spørgsmål fra journalister fortalt om sine kontakter til medicinalindustrien. F.eks. i DR P1 den 2. september 2010.

Jeg antager, at de fleste (alle?) børne- og ungdomspsykiatere er orienteret om Per Hove Thomsens samarbejde med medicinalindustrien, ligesom de mange andre speciallæger, inkl. mig selv, som har været indbudt til foredrag af Per Hove Thomsen og konferencer, hvor Per Hove Thomsen har været chairman - og som har været støttet af medicinalindustrien.

Og det giver jo så i øvrigt desværre Inga Marie Lundes indlæg et skær af Kejserens nye klæder. Og denne og tilsvarende korrespondancer bidrager måske også til at sætte den medicinske del af behandlingen i såvel børne-og ungdomspsykiatrien som voksenpsykiatrien i et dårligere lys?

Mit spørgsmål: Har I i redaktionen gjort jer tanker om mulig interessekonflikt, selv om Per Hove Thomsen må have skrevet, at der ingen var?

Hvis I havde gjort jer tanker herom, hvad foretog I jer derefter?

Er det redaktionens ansvar at følge op ved mistanke om forkert angivelse af interessekonflikter?

> Svar:

af Jacob Rosenberg, videnskabelig redaktør E-mail: jacob.rosenberg@dadlnet.dk

Vi har ikke i redaktionen været bekendt med Per Hove Thomsens interessekonflikter, og vi har derfor ikke studset over hans angivelse af ingen interessekonflikter. Det er en umulig opgave for os aktivt at undersøge, om forfatternes angivelser er korrekte. I enkelte tilfælde, hvor vi tilfældigvis er vidende om en diskrepans mellem forfatternes angivelse og de faktiske forhold, påtaler vi det selvfølgelig i redaktionsprocessen, så det kan rettes inden publikation.