Skip to main content

To kaffe og en staveplade. Historien om en ulykke Meiniche A.

Overlæge Svend Lings E-mail: s.lings@ouh.fyns-amt.dk

4. nov. 2005
2 min.

Dette er en personlig beretning fra en svært tilskadekommen og en ægtefælle, to af de tusinder der hvert år berøres af ulykker på de danske veje. En detaljeret personlig beretning om oplevelser og følelser i øjeblikkene umiddelbart efter sammenstødet, om skadestuen, om et langvarigt hospitalsophold og om tiden efter behandlingerne. Dagbogsagtigt fortælles om forholdet til en række navngivne personer, behandlere, plejere, hjælpere, politikere, administratorer og familiemedlemmer, om hvad de foretog sig eller ikke foretog sig, burde eller ikke burde gøre, og om den tilskadekomnes egen gennemslagskraft.Forfatteren er journalist, og man kunne - ikke mindst som læge - forvente sig noget brugbart fra et velformuleret menneske, der har været igennem så meget. Eksistentialistiske betragtninger over den funktionshæmmedes liv i samfundet, anvendelig beskrivelse af de handikappedes vilkår i dagens Danmark eller brugbar kritik af behandlingssystemet. Men hvis man leder efter et nyttigt formål, leder man forgæves. Ganske vist klages der over utilstrækkelige tilbud, over nedslidte hospitalsafdelinger, lav rengøringsstandard sine steder, manglende fleksibilitet og stive faglige hierarkier, men det er hørt før.Denne publikation hæver sig aldrig rigtigt over det individuelle, nærmest private plan. Det har formentlig givet forfatteren en vis tilfredsstillelse at skrive om sine vanskeligheder. Men for andre er bogen ikke vigtig, og det er svært at få øje på forlagets formål med udgivelsen.

København: People's Press, 2003.
214 sider. Pris: 250 kr.
ISBN 87-91293-45-6