Skip to main content

Kopipræparater

Speciallæge Hans V. Ersgaard, Esbjerg. E-mail: dolor@dadlnet.dk

31. okt. 2005
2 min.

I Jyllands-posten den 16. august har chefen for Godkendelsesafdelingen i Lægemiddelstyrelsen, overlæge Steffen Tirstrup udtalt eller er citeret for, at kopipræparater ikke har flere bivirkninger eller dårligere virkning end originalpræparaterne. Kollegaen er citeret for at sige, at hverken patienter eller læger har ret i, at bivirkningsprofilerne er anderledes end originalpræparaterne Med dette apoteistiske udslip som reference må man til enhver tid fortælle patienterne, at de ikke ved, hvad de siger, når de kommer og klager over faldtendens, svedudbrud, øget forstoppelse og overdoseringer pga. dårlige kopier af depotpræparater etc. Så kan jeg selvfølgeligt forklare fru Hansen, at det har hun eller jeg som speciallæge med mangeårig erfaring i diverse behandlingsregimener ikke en dyt forstand på, for i Lægemiddelstyrelsens elfenbenstårn ved man meget bedre, hvad fru Hansen oplever.

Jeg vil derfor her anmode samme overlæge om her i Ugeskriftet over for mig og ligetænkende kolleger at dokumentere, at det ovennævnte udsagn bygger på undersøgelser af farmakokinetikprofiler, bærerstoffer og for depotpiller og depotplastre, om matrix er sammenlignelige. Det kunne tilsvarende være endog meget interessant at få at vide, om det er såvel transbukkale, transdermale som perorale præparater, dette udsagn omfatter, og på hvilke undersøgelser af uvildig grad udsagnet er baseret? Jeg ville, og jeg er næppe alene, være meget taknemmelig for referencer til de arbejder, der godskriver kopipræparater som ligeværdige med originalpræparaterne, bortset fra indholdsstoffer? Hvor er de kliniske undersøgelser, der viser, at virkninger og bivirkninger i sam-menlignende undersøgelser godtgør, at alle faktorer er identiske ud over prisen? Indtil det foreligger, vil jeg absolut forbeholde mig ret til at nægte substitution med for mig ukendte præparater og deres (bi)virkninger. For det er vel ikke sådan, at overlægens budskab er en skjult politisk dagsorden, vel?

SVAR: