Skip to main content

Lægeformandens misforståelser om pro.medicin.dk

Koncernchef Ida Sofie Jensen, Lif. E-mail: isj@lif.dk

17. jun. 2011
2 min

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Der har desværre indsneget sig et par misforståelser i Mads Koch Hansens leder i Ugeskrift for Læger den 6. juni 2011 [1].

Grundlaget for den information, som er tilgængelig på pro.medicin.dk, er indgående beskrevet i den aftale fra den 17. december 2003, som Lægeforeningen har tiltrådt sammen med bl.a. Lif (Lægemiddelindustriforeningen), Amtsrådsforeningen, Apotekerforeningen samt daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen.

Aftalen beskriver armslængdeprincippet til ejerkredsen, og hvordan den redaktionelle proces er tilrettelagt som et videnskabeligt tidsskrift med et fagligt forretningsudvalg, en redaktion, fagredaktører, forfattere, referenter og et fagligt sekretariat. Lige nu er der over 300 læger, som er tilknyttet som forfattere og referenter. Aftalen beskriver også organiseringen af samarbejdet med Lægemiddelstyrelsen, herunder hvordan Institut for Rationel Farmakoterapi er »født medlem« af det faglige forretningsudvalg og dermed er direkte involveret i tilrettelæggelsen af redaktionsprocessen.

Så når pro.medicin.dk i dag er det mest anvendte værktøj til søgning af information om lægemidler og har over en million besøg om måneden, er det jo netop, fordi værktøjets kvalitet er tilfredsstillende.

> Svar til Ida Sofie Jensen

Formand Mads Koch Hansen, Lægeforeningen

Tak for kommentarerne. Det er fint at få beskrevet den redaktionelle proces på medicin.dk, som jeg er helt bekendt med. Det er heller ikke den, som jeg er kritisk over for i min leder - det er derimod ejerskabet. Det er uholdbart, at det mest brugte elektroniske opslagsværk om medicin alene er ejet af lægemiddelindustrien, og at dette værk ikke er forpligtet til at samarbejde med Lægemiddelstyrelsen eller andre.

Referencer

  1. Hansen MK. Pro uafhængig medicin. Ugeskr Læger 2011;173:1611.