Skip to main content

Lægernes Pensionskasse - en tragedie

♠ Pensioneret læge Ole Asbjørn, Hørsholm, E-mail: asbjorn@dadlnet.dk

12. mar. 2010
3 min

I Berlingske Tidende kunne man i Business-delen den 31. december 2009 læse, at pensionskasser generelt i 2009 havde forøget deres formuer til glæde for pensionisterne, som kunne se frem til en lidt større pension.

Dagen i forvejen havde jeg fra Lægernes Pensionskasse (LP) modtaget en skrivelse, der lakonisk meddelte, at mine udbetalinger fra kassen fra 2010 ville gå ned med 50.000 kroner årligt - sic! Bevares, LP havde i løbet af efteråret i diverse skrivelser meddelt om den truende risiko for, at pensionerne ville falde - ja, man havde endog opstillet to muligheder for måske at blive rigere hen ad vejen. En model, hvor man fortsatte som hidtil, en anden model en slags spil - strip-poker? - hvor man kunne satse på, at værdipapirer ad åre ville stige, og man derved - måske - ville få en større bid af kagen.

Efter i over 42 år troligt at have indbetalt pensionsbidrag til LP er det frustrerende at opleve, at pensionen i stedet for at stige - lidt - falder dramatisk. Nogen forklaring vil man nok aldrig få hverken fra direktionen endsige fra bestyrelsen, som i alle de år, jeg kan huske, har været en tavs skare af tidligere koryfæer fra diverse bestyrelser (ingen nævnt ingen glemt).

Det er værd at erindre sig, at Yngre Læger for flere år siden fik gennemført, at uetiske værdipapirer ikke måtte eksistere i porteføljen (krudt, kugler, tanks, tobak, børnearbejde etc.). Selvom mange kommende pensionister var imod forslaget, blev det vedtaget af repræsentantskabet, da Yngre Læger havde flertal.

LP har i årevis i medierne været omtalt som den akademiske pensionskasse, der havde mest styr på tingene: små administrationsomkostninger, god fornemmelse for investering samt en pæn - om end ikke prangende - udbetaling til pensionisterne og ikke mindst til enkerne/enkemændene. Dette image har man i 2009 sat over styr i en grad, så mange må spørge sig selv, om man ikke havde været bedre tjent med selv at have administreret de temmelig mange penge, man i årenes løb har indbetalt. Praktiserende læge Per Teglhus Kragh, Fanø, foreslog for mange år siden PLO's repræsentantskab, at man skulle arbejde for at frigøre den tvungne indbetaling til LP fra PLO's overenskomst med Den Offentlige Sygesikring. Det lo man meget af den eftermiddag - den leende skare indser nok i dag, at Kragh havde ret. LP er i dag en tragedie.

Det er herligt, at man trods »pensionering« fortsat kan vikariere i bl.a. Sverige og Grønland, men man skal skynde sig, før man bliver 75 år, idet man da får inddraget sin autorisation (medmindre man bliver erklæret velegnet efter fornyet ansøgning) - et klassisk »stunt« fra Sundhedsstyrelsen, som vor ærværdige lægeforening finder helt i orden.