Skip to main content

Lille doktor, spænd livremmen ind. 2. del

♠ Speciallæge i almen medicin Kurt Møller Lauritzen. E-mail: lauritzen.hesselager@dadlnet.dk

18. mar. 2010
1 min

I Ugeskriftet (2009;171:3554) efterlyste jeg en mere præcis redegørelse for den slankning af alle lægers pension, der nu er trådt i kraft. F.eks. de beregningsovervejelser, der ligger til grund for prognoserne om lægernes længere levetid. Da det er de nuværende pensionerede læger, der især rammes af nedsættelsen, går jeg ud fra, at den forbedrede levetidsprognose også angår ældre læger, og ikke kun de yngre. Ellers er den vel ikke retfærdig, da pensionsordningen i Lægernes Pensionskasse (LPK) er solidarisk?

I øvrigt havde det været mere fair at oplyse, at nedsættelsen i den nye ordning kunne gå helt op til 20-25%, som er en betragtelig årlig indkomstnedgang. Brochurens udglattende 5-10%'s nedsættelse må derfor nærmest betragtes som vejledningssvigt i et vigtigt økonomisk valg.

Administrerende direktør i LPK, Niels Lihn Jørgensen, bragte desværre ingen yderligere afklaring af spørgsmålet. Svaret må nærmest betragtes som en resumeret gentagelse af indholdet i brochuren om de nye pensionsformer fra september 2009, og derfor kommer vi vel næppe videre i diskussionen.