Skip to main content

Mens vi venter på den nye psykiatrilov

Reservelæge Johannes Bjerre, Esbjerg. E-mail: sj.bjerre@mail.dk
6. mar. 2006
02 min

Ambulant tvangsmedicinering - ja eller nej? Svaret på dette valg kan søges med videnskab. Er det videnskabeligt fastslået, at ambulant tvangsmedicinering er bedre end ingenting? Og er penicillin bedre end ingenting mod lungebetændelse? Eller er operation bedre end ingenting ved blindtarmsbetændelse? Svaret til spørgsmålet på blindtarmsbetændelse og lungebetændelse er: Vides ikke [1, 2]! Erfaringsmæssigt har behandlingerne haft så fantastisk effekt, at forsøg på at finde svaret ville være uetisk.

Svaret på spørgsmålet om effekt af ambulant tvangsmedicinering er: måske effekt, da undersøgelser ikke entydigt har kunnet afklare spørgsmålet. 90-95% af psykotiske patienter har dog effekt af behandlingen, og måske har vores nabolande Sverige og Norge derfor valgt at indføre ambulant tvangsmedicinering, inden der forelå åbenbar videnskabelig dokumentation [3].

Hvis man som Folketinget skal træffe en beslutning, der indgyder angst og bæven, og ikke føler, at ansvaret er spredt tilstrækkeligt blandt et flertal af 179 medlemmer, kan man søge det rette svar ved at konsultere orakler.

Svarene er her: Kan ske og bør overvejes, fra henholdsvis Rambøll Management A/S [4] og Det Etiske Råd [5]. Spørgsmålet er dermed lige så afklaret, som det var for Kong Krøsus i Delfi - hvis han krydsede floden Halys, ville et stort rige gå under.

Heldigvis findes der Dansk Psykiatrisk Selskab, der om nogen burde kende til virkeligheden, og fra bestyrelsen er der klar tale: Selskabets bestyrelse kan ikke anbefale ambulant tvangsmedicinering [6]. Selskabet lavede en rapport, hvor flertallet på tre medlemmer ikke anbefalede ambulant tvangsmedicinering, da det var uetisk, mens mindretallet på to medlemmer anbefalede ambulant tvangsmedicinering som etiske [3].

Jeg mener, at valget nu bliver lige så soleklart, som det var for Kong Krøsus.

Sund fornuft er et ultimum refugium og baseres på erfaring, logik og konsekvens. Erfaring viser, at få og svage patienter svigtes nu, og det er logisk at antage, at effektiv medicin kunne have hjulpet. Det forekommer derfor konsekvent med ambulant tvangsmedicinering. Hverken videnskab eller sagkundskab synes at give et soleklart svar på den nødvendige og rigtige psykiatrilov, og både orakler og sund fornuft kan være vildledende. På spørgsmålet om tvang eller frihed, henviser jeg derfor til filosofien:

»Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ikke, Du vil ogsaa fortryde det; gift Dig eller gift Dig ikke, Du vil fortryde begge Dele; enten Du gifter Dig, eller Du ikke gifter Dig, Du fortryder begge Dele ...« Søren Kierkegaard.

Referencer

  1. www.ncbi.nlm.nih.gov, »Penicillins/therapy« [MeSH], Limits: Meta-Analysis
  2. www.ncbi.nlm.nih.gov, »Appendicitis/therapy« [MeSH], Limits: Meta-Analysis
  3. www.dpsnet.dk/fileadmin/web-filer/word/Rapporter/Rapport_AmbTvang05.doc
  4. www.dpsnet.dk/fileadmin/web-filer/PDF/Andet/Udkast_lovforslag.pdf
  5. www.etiskraad.dk/sw5820.asp
  6. www.dpsnet.dk/Nyheder.240.0.html?cHash=53e59b4d90&tx_mininews_pi1[backPid]=37&tx_mininews_pi1[showUid]=298
Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen