Skip to main content

Motion, levelængde og velvære - Østerbroundersøgelsen

Speciallæge Peter Schnohr, Østerbroundersøgelsen, H:S Bispebjerg Hospital, E-mail: peter@schnohr.dk

9. jan. 2006
2 min.

Lægerne Knud Jacobsen [1] og Henrik Kahr Matiesen [2] har diskuteret motion og levelængde i disse spalter. Inspireret af dette vil jeg gerne komme med et bidrag fra Østerbroundersøgelsen, som er en prospektiv befolkningsundersøglese af 20.000 mænd og kvinder første gang undersøgt i 1976-1978, herefter i 1981-1983, 1991-1994 og i 2001-2003. I 2003 [3] publicerede vi en analyse af totaldødelighed i forhold til fysisk aktivitet i fritiden, henholdsvis lavniveau (< 2 timer/uge), middelniveau (2-4 timer/uge) og højniveau (> 4 timer/uge).

I alt 7.023 mænd og kvinder blev fulgt i 17 år, 2.725 døde i followup-perioden. Hvis den relative dødelighed sættes til 1 for lavniveau, var risikoen for middel: 0,71 og for høj: 0,61; sidstnævnte svarer til fem års længere levelængde end lavniveaugruppens. Hvis vi antager, at højniveaugruppen bruger fem timer per uge til motion, betyder det 260 timer om året og 13.000 timer på 50 år. Da et år har 8.760 timer, bruger højniveaugruppen lidt under 1 år på motion i løbet af 50 år, og de lever som nævnt fem år længere (der er justeret for: alder, rygning, kolesterol, systolisk blodtryk, diabetes, alkohol, BMI, uddannelse og indtægt). Synes man, at fem timers motion om ugen er spild af tid, får man alligevel 3 år længere at leve i til andre formål. Sætter man pris på sin motion, får man dels de fem års ekstra levetid og desuden et forøget velvære og mindre stress, hvilket vi også har vist i Østerbroundersøgelsen [4].

Endelig kan det nævnes, at vi også fandt, at hvis 65-79-årige begyndte med motion (ca. fire timer om ugen), ville de i gennemsnit øge levelængden med fire år, hvilket fik os til at konkludere, at det »aldrig er for sent at begynde med motion«.

Referencer

  1. Jacobsen K. Motion. Ugeskr Læger 2005;167:3900.
  2. Mathiesen HK. Motion - og lidt talgymnastik. Ugeskr Læger 005;167:4484.
  3. Schnohr P, Scharling H, Jensen JS. Changes in leisure-time physical activity and risk of death: An observational study of 7,000 men and women. Am J Epidemiol 2003;158:639-44.
  4. Schnohr P, Kristensen TS, Prescott E et al. Stress and life dissatisfaction are inversely associated with jogging and other types of physical activity in leisure time - The Copenhagen City Heart Study. Scand J Med Sci Sports 2005;15:107-12.