Skip to main content

Mulighed for samarbejde om den kommende region

Adm. direktør Helle Ulrichsen, Hovedstadens Sygehusfællesskab. E-mail: muj@hsd.hosp.dk pdf-udgave Adm. direktør Helle Ulrichsen, Hovedstadens Sygehusfællesskab. E-mail: muj@hsd.hosp.dk Adm. direktør Helle Ulrichsen, Hovedstadens Sygehusfællesskab. E-mail: muj@hsd.hosp.dk pdf-udgave

1. nov. 2005
2 min.

Overlægeforeningens formand, Erik Kristensen, erklærer sig i her i Ugeskriftet (Ugeskr Læger 2004;166:4194) uenig i H:S Direktionens henstilling til sine hospitaler om, at der ikke på nuværende tidspunkt inden for de forskellige sundhedsfaglige områder og specialer indledes nye, konkrete samarbejder om specialeplanlægning m.v. i den kommende region.

H:S har en mangeårig tradition for og god erfaring med dialog med de faglige miljøer. Det gælder såvel i forbindelse med større planlægningsopgaver som i løbende dialog - dels med det enkelte specialer, dels på tværs af disse. Også i forbindelse med regionsdannelsen er det vigtigt med en formaliseret proces, hvor alle relevante parter høres, så der sikres tværfagligt input, og at alle svarer inden for samme overordnede ramme. Den findes endnu ikke, og det skal tages alvorligt, at regionen får en demokratisk valgt ledelse, som skal sætte rammer og retning for den konkrete planlægning.

At utålmodigheden ulmer for at komme i gang, opfatter vi som noget meget positivt, men i processen forude gælder det ikke om at komme først fra start, men godt fra start. Netop den energi og entusiasme, der gemmer sig i utålmodigheden, får vi god brug for i den videre proces frem mod region Hovedstaden.

Svaret har været forelagt formanden for Overlægeforeningen, Erik Kristensen, som ikke har yderligere kommentarer, men oplyser, at de af H:S fremførte synspunkter ikke ændrer Overlægeforeningens principielle standpunkt.