Skip to main content

Musculoskeletal medicine in clinical practice Paterson J.

Overlæge Merete Engelhart E-mail: meen@herlevhosp.kbhamt.dk
6. mar. 2006
02 min

Muskuloskeletal medicin, herunder vertebral manipulation, har ofte været et kontroversielt emne inden for den ortodokse medicin og haft svært ved at vinde indpas, idet det har været opfattet som »alternativ medicin«. Grunden hertil er mange, blandt andet fordi det ofte bliver praktiseret af ikke »veluddannede« personer, manglende ensartede metoder og dokumentation og hermed manglende evidens. Bogen er en umiddelbar forsvarstale for at den muskuloskeletale medicin, bør accepteres som en del af den ortodokse medicin. Forfatteren, der er englænder, har selv skrevet en del artikler, undervist og behandlet på dette felt igennem 18 år. Hvis muskuloskeletal medicin skal accepteres på linje med den øvrige del af de medicinske specialer, skal der gøres brug af grundige undersøgelsesteknikker for de enkelte segmenter i columna, grundig dokumentation for de kliniske fund, og herefter vurdering af om der er indikation for manipulation, »blokade«-behandling eller andre tiltag. Der pointeres vigtigheden af at kende kontraindikationerne mod disse behandlinger.Smerter fra bevægeapparatet, specielt fra columna, koster patienten meget besvær og er samfundsmæssigt omkostningstungt. Derfor bør oplæring i disse teknikker være en del af lægeuddannelsen. Har man baggrundsviden om anatomi, patologi og neurologi er teknikkerne lette at tilegne sig, og så er det en billig behandlingsform.Teknikkerne burde høre hjemme i primær sektor, hvor ca. 20% af patienterne kommer med klager fra den del af bevægeapparatet. Man ville dermed spare både patienterne og sygehussektoren for unødige henvisninger. Det, der dominerer bogen er filosofiske betragtninger omkring definitionen på muskuloskeletal medicin, en historisk gennemgang af den videnskabelige baggrund, økonomiske betragtninger og endelig fagområdets fremtid. Indimellem kommer afsnit om simple undersøgelsesteknikker som stort set svarer til dem, der bruges i den ortodokse medicin, og en gennemgang af såvel benigne som maligne sygdomme i de forskellige regioner af columna, herunder hvornår der er indikation for »manipulation« eller »blokader«. Der manes flere gange til forsigtighed omkring kontraindikationer imod manipulation, og der nævnes jævnligt, at det ikke anbefales at »manipulere« mere en højst tre gange, da man ikke vinder yderligere herved! Det er ikke nogen lærebog i muskuloskeletal medicin. Den opridser 15 forskellige aspekter, heraf en del gentagelser af muskuloskeletal medicin og nævner indikationer for brug heraf. Selve teknikken bag manipulation, må man erhverve sig på anden måde. Bogen kan anbefales til interesserede læger, andet sundhedspersonel eller sundhedsøkonomer, hvis man overordnet vil vide mere om emnet.

Berlin: Springer-Verlag, 2006. 114 sider. Pris: 49.95 USD. ISBN 1-85233-966-7

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen