Skip to main content

Mycobacterium abscessus-infektion i bryst efter fedttransplantation i Indien

Reservelæge, ph.d. Tavs Qvist, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital
E-mail: tavs.qvist@gmail.com Overlæge, DMSc Terese L. Katzenstein, Infektions­medicinsk Klinik, Rigshospitalet. Interessekonflikter: ingen

29. okt. 2018
4 min.

Tak til Jensen et al for i deres kasuistik at påpege risikoen for usædvanlige infektioner i forbindelse med medicinsk behandling i udlandet [1]. Som anført i artiklen er infektioner med atypiske mykobakterier efter medicinsk turisme tidligere beskrevet [2]. I aktuelle sygehistorie pådrog patienten sig en Mycobacterium abscessus-infektion i forbindelse med en kosmetisk brystoperation i Indien. Kutane infektioner med atypiske mykobakterier synes generelt at være i stigning, om end de fleste guidelines om håndtering af bakterierne retter sig mod de pulmonale manifestationer [3, 4]. I aktuelle sygehistorie fik patienten monoterapi med cefalexin i to måneder uden remission og derefter kirurgi. Vi bemærker, at anbefalingen i dag uanset lokalisation er langvarig antibiotisk kombinationsbehandling, da monoterapi sjældent vil være tilstrækkelig [4, 5]. Vi vil endvidere henlede opmærksomheden på, at det er vigtigt at orientere det mikrobiologiske laboratorium om mykobakteriemistanken, da prøverne i så fald skal behandles anderledes.

Faktaboks

Svar:

Referencer

LITTERATUR

  1. Jensen E, Holst-Albrechtsen S, Christensen KO et al. Mycobacterium abscessus-infektion i bryst efter fedttransplantation i Indien. Ugeskr Læger 2018;180:V09170655.

  2. Singh M, Dugdale CM, Solomon IH et al. Rapid-growing mycobacteria infections in medical tourists: our experience and literature review. Aesthet Surg J 2016;36:NP246-NP253.

  3. Lamb RC, Dawn G. Cutaneous non-tuberculous mycobacterial infections. Int J Dermatol 2014;53:1197-204.

  4. Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA et al. An official ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:367-416.

  5. Piersimoni C, Scarparo C. Extrapulmonary infections associated with nontuberculous mycobacteria in immunocompetent persons. Emerg Infect Dis 2009;15:1351-8.