Skip to main content

Når livet bliver for langt

Speciallæge Kate Runge E-mail: kr@byr.aarhus.dk

1. nov. 2005
3 min.

»Hvorfor skulle jeg sidde her og være så ked af det? Så var det da bedre, at jeg gjorde en lang sag kort«. Sådan starter pensionisten Edel Nielsen historien om sine selvmordstanker i dokumentarfilmen »Når livet bliver for langt«. Gennem personlige historier får vi de ældres selvmord tæt ind på livet, fortalt fra to sider. Her fortæller både ældre, som selv har forsøgt selvmord, og pårørende, som har mistet. Samtidig deler førende danske forskere deres arbejde med at forstå, hvorfor den ældre del af befolkningen tegner sig for langt de fleste selvmord i Danmark. Og de samme forskere problematiserer, hvorfor de mange selvmord blandt ældre ikke bliver forhindret i det moderne Danmark. »Når livet bliver for langt« er et unikt indblik i et moderne samfundsproblem, som alt for ofte bliver glemt i den danske bevidsthed«, skriver Christian Grønning.

Filmen »Når livet bliver for langt« indledte den nationale konference den 7. juni på Nyborg Strand, der også markerede afslutningen af »Den nationale handleplan til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark«. Filmen tager afsæt i et overset og nedprioriteret problem, nemlig selvmordsforsøg og selvmord blandt ældre mennesker. De ældre har som en af de mest udsatte grupper i dagens Danmark her ved afslutningen af handleplanens periode ikke fået nævneværdig opmærksomhed. Dette på trods af, at der i Sundhedsstyrelsens Handleplan for forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg var anført anbefalinger heraf.

I løbet af de fem år, handleplanen har været i gang, er selvmordsraten faldet til det laveste gennem de sidste 100 år. Men på trods af faldet i selvmordsraten er antal selvmord pr. år stadig meget højere end f.eks. antal trafikdræbte i Danmark. Gennem de sidste år tegner der sig en stigning af selvmord, især blandt de gamle over 80 år.

Når samfundet, heriblandt også læger, ikke i nævnevær-dig grad »ser« problemet, er forklaringen måske den, som den 85-årige pensionerede læge Tage Voss giver i filmen: »Så længe vi ikke ved, om problemet i Danmark er, at folk lever længere og længere, eller at de tager deres eget liv, så kan vi heller ikke handle os ud af det«. Vi mangler både at tale om problemet og at definere det. Man kan også spørge: Hvorfor forhindre gamle mennesker i at begå selvmord? De skal alligevel snart dø - og deres selvmord betyder kun en besparelse for samfundet! Eller man kan vælge den holdning, at hvis selvmord er udvejen for den enkelte ældre, så er det dennes ret. En holdning, der tangerer medlidenhedsdrab, og som mange tager afstand fra, når der tales om yngre mennesker. Men i forhold til at se ældre menneskers selvmordsforsøg eller selvmord som et livsproblem, der kræver indsats, er der blandt behandlingsansvarlige i social- og sundhedssystemet et markant fravær af vilje og en tøvende holdning. Denne holdning kan være begrundet i økonomiske overvejelser, men fravælger således alle etiske og følelsesmæssige aspekter i omsorgen og plejen af den ældre borger. Det handler ikke om retten til at tage sit eget liv, men om retten til at dø på en ordentlig måde.

Alle, der kommer i berøring med gamle menneskers selvmord, bør se denne debatskabende film, hvor gamle menneskers selvmord er det centrale. Filmen går tæt på to personers beskrivelse af selvmord.

Kan bestilles hos tilrettelægger og journalist Christian Grønning

E-mail: christian@groenning.nu

Videofilm (VHS). Pris: 300 kr.