Content area

|

Om at holde tøjlerne

Forfatter(e)
Pens. overlæge Villy Frølund Thomsen, København. E-mail: vft@dadlnet.dk
Det er med en vemodig følelse, at man læser artiklen: »Privat sektor er o.k. - men den skal tøjles«. Det vemodige stammer fra fraværet af enhver forbindelse til vort ulyksalige medlemskab af EU, som er enebestemmende for relationen mellem offentlig og privat. EU kræver fri og lige konkurrence og alt udbud i fri licitation. Der er ikke fri og lige konkurrence mellem private og offentlige tilbudsgivere. Den offentlige tilbudsgiver kan ikke frigøre sig fra at benytte sin offentlige status til at forvride konkurrencen, og dette er som bekendt ulovligt. Denne forvridning af...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side