Skip to main content

Peroral antitrombotisk behandling

Klinikchef Palle Petersen, Neurologisk Klinik, H:S Rigshospitalet, E-mail: pape@rh.dk, Overlæge Grethe Andersen, Neurologisk Afdeling, Århus Sygehus, Adm. overlæge Steen E. Husted, Kardiologisk Afdeling, Århus Sygehus, Professor Gudrun Boysen, Neurologisk Afdeling, H:S Bispebjerg Hospital, Forskningsleder Søren Paaske Johnsen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

9. jan. 2006
3 min.

Jens Flensted Lassen & Steen Dalby Christensen har i Rationel Farmakoterapi nr. 11, november 2005, forfattet en artikel om peroral antitrombotisk behandling med vitamin K-antagoni-ster og trombocythæmmere. Forfatterne anfører korrekt, at dipyridamol i kombination med ASA fortsat bruges herhjemme som sekundær profylakse efter cerebral iskæmi. Forfatterne anfører, at anbefalingen bygger på en post hoc- subgruppe-analyse fra et større europæisk studie. Dette er ikke korrekt, idet anbefalingen bygger på de primære resultater fra European Stroke Prevention Study 2 [1], som var en randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet undersøgelse af 6.602 patienter med TCI eller apopleksi. Risikoen for ny apopleksi var signifikant reduceret med 37% under kombinationsterapi med dipyridamol og ASA, hvorimod risikoreduktionen var 18% med ASA alene og 16% med dipyridamol alene sammenlignet med placebo. I tabel 3 nævner Lassen & Dalby, at dipyridamol næppe har stor effekt hos patienter med iskæmisk apopleksi/TCI, men derimod generende bivirkninger. Dette strider imod resultatet af ovenstående undersøgelse. I referenceprogrammet for apopleksi [2] er rekommandationen ASA i kombination med dipyridamol retard, som anbefales ved aterotrombotisk apopleksi/TCI (anbefaling A, evidens Ib). Dette er i overensstemmelse med de amerikanske guidelines [3].

Et systematisk review vedrørende dipyridamol ved cerebrovaskulær sygdom konkluderer endvidere, at kombinationen ASA + dipyridamol er mere effektiv end ASA alene [4].

Bivirkningerne til dipyridamol er ufarlige, men symptomgivende i form af hovedpine og/eller gastrointestinale gener. Hvis disse persisterer, må dipyridamol seponeres, Det skal bemærkes, at Rationel Farmakoterapi nr. 5 i maj 2004 omtalte kombinationen ASA og dipyridamol til sekundær forebyggelse af apopleksi. Det undrer os derfor, at dipyridamol har fået så negativ en omtale af Lassen & Dalby, og vi finder det derfor væsentligt at fremhæve den nationale evidensbaserede anbefaling på området.

Interessekonflikt: Palle Petersen er national investigator på en undersøgelse styret af Boehringer-Ingelheim og modtager ca. 7.000 kr. om året i honorar. Gudrun Boysen har honoreret forskningssamarbejde med firmaerne Novo Nordisk, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Sanofi-Synthelabo, Leo og Pfizer. Søren Paaske Johnsen har ved et par lejligheder modtaget honorar som indlægsholder ved arrangementer afholdt af Boehringer-Ingelheim. Steen Husted og Grethe Andersen har ingen interessekonflikter.

Referencer

  1. Diener H, Cunha L, Forbes C et al. European Stroke Prevention Study 2. Dipyridamole and acetylsalicylic acid in the secondary prevention of stroke. J Neurol Sci 1996;143:1-13.
  2. Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi. København: Sekretariatet for Referenceprogrammer, 2003.
  3. Albers GW, Amarenco P, Easton JD et al. Antithrombotic and thrombolytic therapy for ischemic stroke. Chest 2004;126:501S.
  4. Leonardi-Bee J, Bath PM, Bousser MG et al. Dipyridamole for preventing recurrent ischemic stroke and other vascular events: a meta-analysis of individual patient data from randomized controlled trials. Stroke 2005;36:162-8.