Content area

|

Privatisering og patientrettigheder

Forfatter(e)
Centerleder Carsten Henrichsen E-mail: Carsten.Henrichsen@jur.ku.dk
Forfattere: Madsen HB Forlag: København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010 SIDER: 497 Pris: 650 kr. ISBN: 978-87-574-2147-7 BOGANMELDELSE Med denne afhandling, der er indleveret ved Aarhus Universitet til forsvar for den juridiske doktorgrad, afdækkes et kompliceret felt af regler i grænseområdet mellem offentlig ret og privatret, som er blevet aktualiseret af de senere års tendens til øget privatisering af sundhedssektoren, men som også har betydning for praksissektorens mere etablerede dele. De hovedspørgsmål, som tages op, er, i hvilken udstrækning forvaltningsrettens almindelige ...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Cecilie Hviid Christiansen | 07/07
2 kommentarer
af Kristian Mielke-Christensen | 06/07
5 kommentarer
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer