Skip to main content

Produktresuméer med forvirring

Apoteker Jens Overø, Birkerød Apotek. E-mail: jens@overoe.dk

1. nov. 2005
1 min.

Også parallelimporterede lægemidler er forsynet med produktresuméer og indlægssedler, der giver oplysninger om lægemidlernes egenskaber, bl.a. de kliniske egenskaber. Oplysningerne er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

Men der er ikke så sjældent forskel mellem oplysningerne om det originale og det parallelimporterede produkt. Et eksempel er Remeron, hvor der om det originale anføres:

»Trafikfarlighed: Remeron kan svække koncentrationsevnen og årvågenheden. Patienter i behandling med antidepressiva bør undgå at udføre potentielt farlige opgaver, som kræver årvågenhed og stor koncentration, såsom at føre motorkøretøj eller betjene maskiner«.

Om det parallelimporterede produkt anføres:

»Trafikfarlighed: Ingen mærkning«.

Hvorfor kan Lægemiddelstyrelsen ikke sørge for, at disse vildledende forhold bringes til ophør?

Hvorledes kan styrelsen stille strenge krav om legalitet, konsistens osv. over for de instanser, som styrelsen er sat til at kontrollere, når styrelsen tilsyneladende ikke selv lever op til tilsvarende krav?

Og hvorledes forventer styrelsen, at faglige instanser (praktiserende læger, apoteker, sygehuse osv.) behandler sådanne selvmodsigelser? For nu slet ikke at tale om patienterne.

Svar