Content area

|

Psykiatriens polarisering

Forfatter(e)
Overlæge Aksel Meyenburg Grosen, Middelfart. E-mail: akgrosen@dadlnet.dk
På den ene pol »Anvendelsen af tvang skal stå i rimeligt forhold til det, som søges opnået herved. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.« Dette mindste middel-princip er indeholdt i lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien § 4, stk. 3. Det er et nyttigt begreb at have in mente ved enhver brug af tvang. Problemet er imidlertid, at begrebet har bredt sig som en steppebrand i almenpsykiatrien. Mindste middel-princippet betyder i denne sammenhæng: Den diagnosticering og evidensbaserede behandling, der kan iværksættes under mindst muligt samvær m...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Pedram Kazemi-Esfarjani | 18/01
2 kommentarer
af Johan Ludvig Reventlow | 18/01
1 Kommentar
af Claus Manniche | 18/01
1 Kommentar
af Bjarne Skjødt Hjaltalin | 18/01
1 Kommentar
af Yngve Lund | 17/01
13 kommentarer
af Jens Meyer Svendsen | 16/01
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 16/01
3 kommentarer
af Thomas Eric Olesen | 15/01
2 kommentarer