Skip to main content

Rationel klinik. Evidensbaserede, diagnostiske og terapeutiske beslutninger, 5. udgave Wulff HR, Gøtzsche PC.

Overlæge Ole Østergaard Thomsen E-mail: olst@herlevhosp.kbhamt.dk

8. maj 2006
2 min.

Denne bog, der nu er udkommet i 5. udgave, er blevet en klassiker siden 1. udgave udkom på dansk i 1973. Bogen er tillige udkommet på otte andre sprog, herunder engelsk, spansk og polsk. Den første udgave var blandt andet inspireret af andre forfatteres værker om clinical judgment, medical decision making og medicinsk statistik, der er grundlaget for den såkaldte evidensbaserede medicin. Bogens budskab er siden blevet udbredt accepteret og indgår nu som lærebog i en række sundhedsfaglige uddannelser.I den nye udgave er alle afsnit revideret, specielt afsnittene om placeboeffekt og metaanalyser. Bogen er overordentlig velskrevet og krydret med talrige eksempler fra den kliniske dagligdag. Tonen er let humoristisk, hvorfor indføringen i diverse begreber og definitioner er letlæseligt stof.I kapitel et gennemgås grundlaget for den kliniske beslutningsproces, diverse måleskalaer introduceres og eksemplificeres blandt andet med konsultationsdialoger som f.eks. Goddag fru Pedersen, hvad kan jeg hjælp dig med? I kapitel to sættes pålideligheden og relevansen af sygdomsdata i et kritisk lys. I kapitel tre gennemgås sygdomsklassifikationen i et historisk, teoretisk og praktisk perspektiv. Kapitel fire afdækker forhold vedrørende diagnosebeslutning og syndromdiagnostik, kapitel fem og seks den ukontrollerede observation, bias, placeboeffekten, alternativ behandling og det randomiserede behandlingsforsøg. I kapitel syv fokuseres på lægevidenskaben som humanistisk disciplin, herunder medicinsk etik, livskvalitet og det gode liv, alt sammen belyst med kliniske eksempler. Endelig giver kapitel otte en hurtig indføring i kritisk læsning af tidsskriftartikler og de hyppigste statistiske analyser.Enhver læge bør være bekendt med indholdet af denne klassiker. Bogen kan læses med stor gevinst af både den erfarne kliniker og den medicinstuderende. Bogen kan varmt anbefales til alle, der deltager i beslutninger og forskning inden for sundhedssektoren - uanset om det er i lægekonsultationen, ved sygesengen, bag skrivebordet, i medicinalindustrien eller i det sundhedspolitiske liv. I kapitel et citeres følgende: »Decision-making is something which concerns all of us, both as the makers of the choice and as sufferers of the consequences«. Det gør derfor en stor forskel, hvis man som sundhedsprofessionel har læst denne bog.

København: Munksgaard Danmark, 2006.
304 sider. Pris: 328 kr.
ISBN 87-628-0590-8