Skip to main content

Regionerne bør nyde foråret

Koncernchef Ida Sofie Jensen, Lægemiddelindustriforeningen, isj@lif.dk

15. apr. 2011
2 min.

Jeg elsker foråret. Planterne skyder, blomsterne kigger frem, vejret er mildt. Sådan er det også i år.

Lige så forudsigeligt er det, at med forårets komme starter også Danske Regioners rituelle opvarmning til årets økonomiforhandlinger. Og mindst lige så forudsigeligt er det, at regionerne placerer ansvaret for budgetoverskridelser på den eksplosive vækst i medicinudgifterne. Forklaringen fra regionerne er, at Danmark betaler overpriser for medicin, og at væksten i udgifterne til medicin udhuler de budgetter, der er lagt for drift af sundhedsvæsenet.

Men det er forkert. Jeg har til gode at forstå, hvordan den myndighed, som har ansvaret for kvaliteten i vort sundhedsvæsen, blindt taler om at nedbringe medicinudgifterne uden megen hensyntagen til konsekvenserne for kvaliteten af den medicinske behandling i det danske sundhedsvæsen. Hvis jeg skulle til forhandling med finansministeren, mødte jeg op med prioriterede behandlingsmål for kvaliteten i sundhedsvæsenet for derefter med afsæt i mine visioner at tage forhandlingen om udgifterne.

Det er uforståeligt, at regionerne har valgt en politisk linje, der har større fokus på at reducere udgifterne til medicin i det danske sundhedsvæsen end på at tilvejebringe behandling af en tidssvarende kvalitet.

Læg hertil at regionernes medicinpolitiske udspil hviler på et fejlagtigt grundlag. Faktum er, at regionernes medicinudgifter i perioden 2007-2010 er steget med 12 procent, mens regionernes udgifter til drift af sundhedsvæsenet er steget med 18 procent.

Ved indgangen til 2010 trådte en prisloftsaftale mellem Lifs medlemmer og regeringen om at sænke priserne med fem procent i kraft. Denne aftale sikrede et dansk prisniveau svarende til lidt under gennemsnittet af priserne i Sverige, Norge, Tyskland og England. Prisaftalen lå til grund for de budgetter, der blev lagt for regionernes økonomi i 2010. Her budgetterede man med en vækst i udgifterne til sygehusmedicin på 300 mio. kr. Regionernes udgifter til sygehusmedicin steg faktisk med knap 300 mio. kr. og udgjorde 5.600 mio. kr. i 2010. Regionerne har heller ikke grund til at forvente, at udgifterne til medicin vil udhule udgifterne til drift af sundhedsvæsenet i 2011 - tværtimod. Omsætningen af receptpligtig medicin er i første kvartal 2011 faldet med 5,9 procent i forhold til første kvartal 2010. Det svarer til et mindre forbrug på mere end 200 mio. kr. alene i første kvartal 2011.

Problemet er, at fakta ikke passer ind i regionernes på forhånd fastlagte retorik. Prisloftsaftalerne bidrager til at sikre en bæredygtig vækst i regionernes udgifter til medicin og tilvejebringe et råderum, der kan sikre patienternes adgang til de moderne medicinske behandlingsmuligheder. Tiden er nu til, at regionerne stiller sig på patienternes side i stedet for at skabe stadigt større hindringer for patienternes adgang til en tidssvarende medicinsk behandling.