Content area

|

Risiko for pludselig hjertedødsfald ved QT-drugs

Forfatter(e)
Juliane Theilade, 1. reservelæge, E-mail: julianetheilade@gmail.com, Steen Pehrson, Overlæge og Henning Bundgaard, Overlæge, Hjertemedicinsk Klinik B, Rigshospitalet
Lægemiddelinduceret forlængelse af QT-intervallet på EKG er associeret med en øget risiko for malign arytmi (torsades de pointes ventrikulær takykardi) og død. I sommeren 2012 publicerede vi en kort beskrivelse af denne problematik med forslag til forebyggelse af alvorlige arytmier [1]. I 2011 publiceredes ligeledes en fælles rapport fra Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Cardiologisk Selskab, hvor risikoen for proarytmi ved farmakologisk behandling af psykiatrisk sygdom gennemgås [2]. En kollega rejser flere relevante praktiske problemer ved implementering af screening for iatrogen arytmi...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side