Skip to main content

Ritalin igen

Børnepsykiater Gideon Zlotnik, Hørsholm. E-mail: gz@dadlnet.dk

1. jun. 2011
1 min.

INTERESSEKONFLIKTER: Ingen.

Sundhedsstyrelsen meddeler (Ugeskrift for Læger 2011;173:513), at den »vil i 2011 intensivere tilsynet med lægers udskrivning af methylphenidat«.

Denne beslutning kan man kun hilse velkommen. Men det er jo indlysende, at stigningen i ordination af Ritalin og andre centralstimulerende lægemidler hænger direkte sammen med en markant stigning i antallet af børn, unge og voksne, som får stillet diagnosen ADHD. Sundhedsstyrelsen bør derfor først og fremmest sætte fokus på den side af problemet.