Skip to main content

Rp. deltid

Juleønske: Sæt muligheden for reel deltid på dagsordenen.

Lene Therkelsen, i hoveduddannelse i almen medicin, formand for FYAM.

21. dec. 2016
3 min.

»Den søde juletid« er knap så sød, når man arbejder i det danske sundhedsvæsen. Bitre ord fra en formand, men jeg ved, at mange af mine yngre almenmedicinske kolleger føler netop sådan, når de går på arbejde. Klinikchef på Rigshospitalets fødeafdeling Morten Hedegaards snarlige afgang har for alvor sat fokus på urimelige arbejdspres i sundhedssektoren. Alle kommende speciallæger i almen medicin lægger i løbet af uddannelsen vejen forbi sygehusafdelingerne, og det er nærmest altid med stor fornøjelse, at de siger farvel til arbejdslivet i sekundærsektoren. Men hvad er det egentlig, de glæder sig til? For der er mindst lige så travlt i almen praksis … De glæder sig til indflydelse på eget arbejdsliv.

FYAM's nye medlemsundersøgelse viser, at lidt over halvdelen af medlemmerne (51,5%) ønsker at have mulighed for deltid. Det er mange. Overraskende mange. Nogle ønsker at supplere arbejdet i praksis med forskning, undervisning eller fagorganisatorisk arbejde, men den suverænt altoverskyggende grund er ønsket om mere tid til familien.

Nogle vil mene, at forklaringen er, at 80% af de kommende almenmedicinere er kvinder, at 80% af os har mindst et barn, eller at vi bliver presset igennem uddannelsessystemet i raketfart. Alt sammen forståelige forklaringer, men jeg mener, at forklaringen skal findes hos vores kolleger i praksis. I 2014 fandt man en alarmerende stigning i alvorlig udbrændthed hos de praktiserende læger i Region Midt [1]. Og det er blevet værre siden … hele 38% af de praktiserende læger opfylder kriterierne for udbrændthed i den nyeste undersøgelse af praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø [2]. Dystre tal! Arbejdsdagen i praksis er blevet så effektiviseret og sammenpresset, at tiden til efteruddannelse, refleksion og personlig udvikling er flyttet ud af arbejdslivet og ind i privatlivet. Men vi elsker stadig faget, selvstændigheden og patienterne, og vi skulle gerne holde, til vi bliver 70+ … Så hvad gør vi? Vi beskytter os selv. Vi går efter delepraksis, udsætter praksiskøb eller tager vikarstillinger i praksis. Det er uden for konsultationslokalet, vi henter energien til at være effektive og overskuddet til de udfordrende patienter.

Work-life-balancen er tippet for en stor andel af de kommende almenmedicinere. I Sverige har småbørnsforældre siden 1995 haft ret til deltid, indtil deres barn fylder 8 år eller afslutter første skoleår. Det tror jeg, at mange af mine kolleger er misundelige på. Mit juleønske er, at vores faglige organisationer får sat muligheden for reel deltid på dagsordenen i den danske sundhedssektor.

Referencer

LITTERATUR

  1. Larsen K. Udbrændthed truer hver fjerde praktiserende læge. Ugeskr Læger 2013;176:114-7.

  2. Jungersen D. Hver anden praktiserende læger er udbrændt. Ugeskr Læger: 2016;178:2156-7.