Skip to main content

Sagen Lundin. Forbrydelsen, opklaringen, medierne og ondskaben. Jensen PB.

Dorte M. Sestoft

1. nov. 2005
2 min.

I indledningen til bogen spørger forfatteren, hvorfor en sådan bog overhovedet skal skrives, og argumenterer videre med, at det skal den for at undgå glorificering og mytedannelse, og for at »slette den (sagen) fra det sted i sjælen hvor den på en eller anden måde har lejret sig hos os alle«.

Så formålet er altså ikke populistisk men en slags »debriefing« og perspektivering for at lette os og imødegå kultdannelse. Et sådant formål er der som sådan ikke noget i vejen med, men eftersom bogen ikke indfrier sine egne målsætninger, virker begrundelsen som et skalkeskjul.

Sagen gennemgås uden der kommer nyt til. Der er et afsnit om »clairvoyant efterforskning« på baggrund af en udsendelse i TVDanmark 2. At politiet om end modstræbende gik med til at kommentere de clairvoyante er tankevækkende, og bogens forfatter kunne godt have kommenteret denne form for journalistik/efterforskning/underholdning.

Afsnittet »Ondskab eller sygdom« af psykiater Henrik Day Poulsen kunne have perspektiveret sagen, men kommer ikke med stof til eftertanke ud over, at det kan undre, at der bruges flere sider på emnet seksuel sadisme, hvilket virker malplaceret, da der ikke er holdepunkter i sagen for, at drabene har seksuel motivation eller for at Peter Lundin er seksuel sadist. Hvorfor skal vi læse om slaveri og »snuff-film«, når bogen netop skal samle sagen og modvirke myter? Det virker utroværdigt.

Der er flere faktuelle fejl i bogen. Det er f.eks. ikke rigtigt, at »et af retspsykiaterens vigtigste holdepunkter i den forestående mentalundersøgelse var den ordrette nedskrevne forklaring ...« (s. 98), da man ved mentalobservation principielt forsøger ikke at bruge materiale fra den aktuelle sag i bedømmelsen, ligesom det er upræcist at skrive, at formålet med mentalobservationen er at vurdere om en person er »egnet til straf«.

Det er sympatisk, at der ikke er billeder af ofrene i bogen.

Jeg enig i, at en bog med en grundig og neutral belysning af sagen, som heldigvis er helt speciel og enkeltstående i Danmark, er relevant. Det er f.eks. værd at overveje, hvorfor en sådan forbrydelse kunne finde sted. Desværre bidrager bogen ikke rigtigt til en sådan analyse.

Hellerup: Forlaget Documentas, 2003.

144 sider. Pris: 149 kr.

ISBN 87-91345-00-6.