Skip to main content

Skal kardiologi være et anerkendt speciale i Europa?

Jens Winther Jensen & Mette Worsøe

1. nov. 2005
3 min.

Som konsekvens af et EU-kommissionsforslag vil bl.a. kardiologer ikke længere automatisk få deres uddannelse godkendt i EU-landene. Forslaget er nu til debat.

De fleste danske speciallæger har ret til automatisk at få deres uddannelse godkendt i EU-landene. På den måde kan enhver læge frit flytte til et andet europæisk land og genoptage sin lægegerning uden at skulle redegøre for sine kvalifikationer ud over speciallægeanerkendelsen fra Sundhedsstyrelsen.

Det har været sådan, siden Lægedirektivet (EU-direktiv 93/16) trådte i kraft i 1976.

Direktivet regulerer lægers fri bevægelse i Europa og sikrer automatisk godkendelse af uddannelse i de fleste danske specialer i EU-lande, som anerkender specialet.

Direktivet er i øjeblikket under heftig debat i EU. EU-kommissionen ønsker at revidere Lægedirektivet for at gøre det muligt at optage de nye lande og gøre fremtidige opdateringer af direktivet simplere. Kommissionens forslag indebærer, at kun de 17 specialer (faktaboks 1), der findes i alle EU-landene, i fremtiden vil være omfattet af den automatiske anerkendelse. Alle andre speciallæger vil være henvist til at søge sundhedsmyndighederne i deres nye land om anerkendelse, og man kan frygte, at det bliver en meget omstændelig affære. Hermed vil den fri bevægelighed for læger med speciale i alle andre specialer end de 17 være begrænset betydeligt.

Det er ikke alene en mærkværdig diskrimination på et ulogisk kriterium, der lægges op til. Det er også et eklatant brud på et princip om fri bevægelighed, der har vist sin styrke og gavn på et arbejdsmarked, der ikke er i geografisk balance.

Lægerne i Europa ønsker den fri bevægelighed bevaret og baseret på en vurdering af uddannelsernes kvalitet. EU må frigøre sig fra sin berøringsangst over for indholdet af sundhedsuddannelserne og kræve uddannelser af sammenlignelig høj kvalitet overalt i unionen.

De Europæiske Lægeforeninger (CPME, PWG, UEMS og UEMO) arbejder sammen, for at flest mulige speciallæger i Europa får automatisk anerkendelse af deres uddannelse, og for at bevare professionens indflydelse på direktivet. Heldigvis har vi muligheder for at påvirke revisionen. I øjeblikket diskuteres revisionen i EU-Parlamentet, derefter skal den op i Minister-Rådet og siden tilbage til Parlamentet inden den endelige revision kan vedtages. Der pågår derfor aktuelt et betydeligtlobby arbejde for vore synspunkter såvel nationalt som i Bruxelles, og processen vil have den største bevågenhed i Lægeforeningen.

Politikken og koordination af lobbyvirksomhed er netop konfirmeret på CPME's møde i Bruxelles med deltagelse af DADL.

Fakta

Specialer der efter Kommissionens forslag fortsat vil have automatisk godkendelse I Europa:

Almen medicin

Diagnostisk radiologi

Intern medicin

Kirurgi

Plastikkirurgi

Neurologi

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi

Pædiatri

Anæstesiologi

Gynækologi og obstetrik

Intern medicin: Lungemedicin

Urologi

Neurokirurgi

Oftalmologi

Oto-rhino-laryngologi

Psykiatri

Fakta

De europæiske lægeforeninger

CPME - Det Stående Udvalg for Europæiske læger - eller Comité Permanent des Médecins Européens

CPME blev etableret i 1959 to år efter, at Romtraktaten blev underskrevet. DADL har været medlem siden 1973, da Danmark blev medlem af det Europæiske Fællesskab. CPME har sekretariat i Bruxelles og tjener som lobbyorganisation i europæiske spørgsmål både for de 17 EU/EØS-landes lægeforeninger samt 14 andre europæiske nationale lægeforeninger. Samtidig tjener CPME som paraplyorganisation over for de europæiske delforeninger, som er beskrevet nedenfor. I dag repræsenterer CPME ca. 1,4. mio. europæiske læger igennem deres nationale lægeforeninger og er DADL's hovedlobbyist i Bruxelles. Lægeforeningens formand, Jesper Poulsen, er næstformand i CPME og Jens Winther Jensen og Mette Worsøe er næstformænd i to af CPME's 4 udvalg, hhv. offentlig sundhed og lægeuddannelsen.

De europæiske lægelige delforeninger

Der er 3 hoved-delforeninger for læger i Europa - en for speciallæger (UEMS), en for yngre læger (PWG) og en for alment praktiserende læger (UEMO). Disse 3 organisationer er selvstændige, men i fælles sager samarbejder de også med CPME, således at lægestanden har én enkelt stemme i Europa. Lægeforeningen er medlem af alle disse organisationer med delegationer sammensat af de pågældende danske søjleorganisationers repræsentanter i Internationalt Udvalg.