Content area

|

Skal vores pensionsoverskud tjenes på bombning af skoler i Yemen?

Et forhold, der er gået under radaren, er pensionskassens store investeringer i krigen i Yemen.
Forfatter(e)
Lui Näslund Koch reservelæge Hjertemedicinsk Afdeling Gentofte hospital

I alt 46.000 medlemmer er vi i Lægernes Pension. Vi har i 2020 endnu en gang vurderet os mest tilfredse med vores pensionskasse.

Hver måned ryger en betragtelig del af lønnen ind på pensionskassens konto. Når vi måned efter måned bruger vores tid på at hjælpe patienter, gøre en forskel for de mennesker vi møder, så er det dejligt at kunne se frem til, at vores pensionsmidler behandles fornuftigt og giver et godt afkast – 8,3% i det historiske kriseår 2020! Godt gået!

Samtidig er der tænkt over, hvad pengene investeres i. Det er besluttet ikke at investere i tobak, e-cigaretter og visse våben. Pensionskassen har anlagt investeringsstrategien, så den følger Paris-aftalen for grønne investeringer.

I år er interessen for at påvirke pensionskassen ekstra stor. Mange har lagt store kræfter i fornuftige sager.

Lige pension mellem mænd og kvinder – også læger, der er tættere på pensionsalderen.

Afskaffelse af investeringer i fossilenergi og større grønne investeringer.

Men et forhold, der er gået under radaren, er pensionskassens store investeringer i krigen i Yemen, der ifølge FN vurderes at være verdens største humanitære krise. Oxfam IBIS udgav i december en rapport, hvor vores pensionskasse er estimeret til at have investeringer for 150 millioner kroner i firmaer som Airbus, der leverer militært isenkram til Saudi-Arabien, der er den ene part i krigen.

Det vurderes, at en tredjedel af målene er civile som skoler og hospitaler. Ni andre danske pensionsselskaber har allerede fravalgt investeringer i Airbus af etiske årsager [1, 2].

Det er rart at have en ansvarlig pensionskasse, der ikke investerer i tobak og klyngebomber og på trods af dette alligevel formår at lave et stort overskud. Det kan godt lade sig gøre at trække de etiske linjer en anelse længere, vi skal ikke tjene penge på at bidrage til krigen i Yemen – eller nogen andre steder. Træk investeringerne, det vil dreje sig om ca. 0,6% af pensionskassens samlede portefølje – det har vi råd til!

Jeg er ikke økonomisk ekspert. Jeg er læge, og jeg går op i at gøre noget godt for mine medmennesker.

Ja tak til en ansvarlig pensionskasse, der investerer grønt, formidler formuen retfærdigt og trækker alle investeringer, der medvirker til at holde krigen i Yemen i gang. Egentlig burde det ikke være svært.

Våben er ikke en investering, vi opsøger

Svar af Peter Rasmussen, chef for ansvarlige investeringer i Lægernes Pension

Våben er ikke en investering, vi opsøger. Alligevel vil der være elementer af det i andre former for investeringer, som i dette tilfælde bl.a. flyproducenten Airbus.

Lægernes Pension ønsker kun at investere i selskaber og lande som efterlever internationale normer og principper, og vi følger Danmarks officielle politik overfor lande og selskaber. Vi skelner derfor mellem, om selskaberne laver konventionelle våben eller kontroversielle våbentyper som klyngevåben og landminer, der er ulovlige ifølge internationale konventioner. For at leve op til reglerne skal selskaber, der producerer våben, eller elementer der kan anvendes i våben, desuden sikre sig, at det sælges og anvendes i tråd med internationale regler. Fx må det ikke sælges til lande eller organisationer, der er omfattet af sanktioner.

FN betegner Yemen-konflikten som en alvorlig humanitær krise. Derfor er vi også meget opmærksomme på de investeringer, der har relation til konflikten. Omvendt er vi ikke enige i IBIS-rapportens konklusioner om, at alle selskaber, som har solgt våben eller militært udstyr til Saudi Arabien og De Forenede Arabiske Emirater siden konfliktens start per definition er problematiske. Vi har i stedet bedt selskaberne dokumentere, at de overholder de internationale konventioner. Et af selskaberne levede ikke op til kravene. Det var det amerikanske selskab Raytheon, som vi derfor ekskluderede i 2019.

Det nævnes i indlægget, at andre pensionskasser i IBIS-rapporten har valgt at ekskludere Airbus. Det skyldes dog ikke, at vi har forskellige holdninger til Airbus’ involvering i Yemen-konflikten, men at danske pensionskasser har forskellige holdninger til virksomheder, der også producerer dele, der kan anvendes i atomvåben.  Det er en anden problemstilling, som vi tidligere har redegjort for bl.a. her i Ugeskriftet og i rapport om bæredygtighed på www.lpb.dk/ri.

Salg af konventionelle våben udgør mindre end 5 pct. af flyproducenten Airbus’ samlede omsætning. Det samme gælder næsten alle de selskaber, som er nævnt i IBIS-rapporten. Et generelt fravalg af selskaber med tilknytning til produktion af konventionelle våben vil derfor føre til fravalg af meget andet end våben. Det vil svare til 2,4 procent af aktieinvesteringerne i Lægernes Pension.

Yemen-konflikten er fortsat alvorlig, og der er ikke udsigt til fred. Der er rejst anklage mod flere europæiske våbenproducenter ved den Internationale Straffedomstol (ICC), og på EU-niveau presses på for at supplere nationale forbud mod våbeneksport med sanktioner mod Saudi Arabien og De Forenede Arabiske Emirater. Begge dele kan få betydning for vores investeringer, og vi følger udviklingen tæt.

Blad nummer: 

Referencer

  1. https://oxfamibis.dk/her-er-af-de-uhyggelige-firmaer-bag-pensionskassernes-investeringer.

  2. https://oxfamibis.dk/tema/min-pension-skal-ikke-slaa-ihjel-i-yemen/.

Right side

af Henrik Isaksen Dietz | 18/04
2 kommentarer
af Bjørn Asser Hansen | 17/04
1 Kommentar
af Christian Emil Møller | 17/04
8 kommentarer
af Søren Bache | 17/04
3 kommentarer
af Kristina Herbst | 17/04
2 kommentarer
af Morten Holm | 16/04
2 kommentarer
af Poul Henning Madsen | 16/04
6 kommentarer
af Michael Forbord Fischer | 16/04
3 kommentarer