Skip to main content

Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease. Pathophysiology/diagnosis/management. 8th edition

♠ Overlæge Ole Haagen Nielsen E-mail: ohn@dadlnet.dk

9. mar. 2007
2 min.

Som gastroenterolog har man ikke alle specialets facetter som paratviden, og det er derfor nødvendigt at kunne søge information. Hertil er en af mulighederne en omfattende lærebog, som ovennævnte. Denne bog, der består af to bind, blev første gang udgivet af Marvin H. Sleisenger og John S. Fordtran i 1973. I dag er der tre redaktører, der sammen med 185 gastroenterologiske og hepatologiske specialister fra 11 lande (dog fortrinsvis USA), har skrevet de i alt 125 opdaterede kapitler inden for fagområdet. Lidt over en tredjedel af forfatterne er nye i forhold til den forrige udgave, hvilket tilsikrer et frisk og opdateret pust. Værket karakteriseres af god systematik; det fremstår ensartet i stilen og er letlæseligt.

Bogens hovedafsnit gennemgår mave-tarm-kanalens og leverens biologi, giver en indfaldsvinkel til behandling af patienter med bestemte symptomer eller objektive fund, gennemgår ernæring (herunder behandling af malnutrierede patienter, spiseforstyrrelser, fedme og fødemiddelallergier), omhandler emner, der involverer flere organer (eksempelvis divertikler, abscesser og tumorer), mens de efterfølgende hovedafsnit er organspecifikke indtil det sidste (11.) hovedafsnit, der omhandler psykosociale faktorer. Der er sat fokus på patofysiologiske aspekter og på evidensbaserede behandlingsformer, og stort set alle endoskopiske og histologiske illustrationer er i farver, som er inkorporeret i teksten (og ikke i særskilte billedafsnit). Teksten er tillige suppleret med nyttige algoritmer.

De enkelte kapitler starter med en miniindholdsfortegnelse med sidetal for de enkelte underkapitler, der sammen med en meget detaljeret indholdsfortegnelse med krydshenvisninger gør bogen let overskuelig. I tillæg til det trykte format kan man også få tilgang til en webbaseret udgave via en adgangskode. Webversionen bliver opdateret, hvis behandlingsprincipperne ændres væsentligt inden 9. udgave udkommer. Umiddelbart synes jeg dog, at det er lidt sværere at orientere sig i netversionen, hvor jeg i en omfangsrig bog som denne foretrækker at kunne holde bogen og bladre lidt rundt.

Ved komplicerede områder som immunologi, inflammationsmekanismer, hormoner og neurotransmittere er der anvendt overskuelige og relativt simple figurer, og værket er gjort læsevenligt gennem en konsekvent anvendelse af enkle rutediagrammer og billeder.

Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease henvender sig primært til gastroenterologer under uddannelse og til speciallæger. Et opslagsværk som dette - eller en anden tilsvarende opdateret lærebog - bør være tilgængelig på alle afdelinger, der behandler gastroenterologiske og/eller hepatologiske lidelser.

Værket er et nyttigt redskab for alle læger, der arbejder med udrednings- og behandlingsstrategier relateret til gastroenterologi og hepatologi, og kan på det varmeste anbefales!