Skip to main content

Statusartikler om behandling af lumbal diskusprolaps er misvisende

Læs svar sidst i indlægget: Kirurgisk og ikkekirurgiske behandling konkurrerer ikke om de samme patienter

Professor Jan Hartvigsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. E-mail: jhartvigsen@health.sdu.dk. Professor Per Kjær, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet og University College Lillebælt. Overlæge Gilles Fournier, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Frederiksberg Hospital. Adjunkt Thorvaldur Skuli Palsson, Center for Sansemotorisk Interaktion, Aalborg Universitet. Lektor Alice Kongsted, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. Interessekonflikter: ingen.
9. maj 2018
07 min

Ugeskrift for Læger publicerede to statusartikler om behandling af lumbal diskusprolaps omhandlende kirurgisk behandling [1] og ikkekirurgisk behandling [2]. Artiklerne bygger på nogle fejlagtige videnskabelige fortolkninger, som vi finder det nødvendigt at påpege.

1) Der er generel enighed om, at prolapspatienter, der er blevet opereret, ikke har bedre langtids-outcome end patienter, der ikke bliver opereret. Men der er faktisk også tvivl om korttidseffekten. Forfatterne citerer selv et systematisk review af Jacobs et al fra 2011 [3], men undlader at fortælle konklusionen vedrørende kirurgisk versus ikkekirurgisk behandling: »surgery appears to lead to predominantly short-term benefits, but that the scarcity of high quality studies does not support a definite choice for conservative or surgical treatment for disc herniation with sciatica«.

2) Forfatterne advokerer baseret på data fra DaneSpine registret for, at prolapspatienter skal opereres tidligt i forløbet. Dette er baseret på, at tidligt opererede patienter har bedre outcomes end senere opererede. Imidlertid kan man ikke anvende data fra et behandlingsregister til at understøtte sådanne konklusioner uden først at lave omfattende statistiske korrektioner, og det beskriver forfatterne ikke, at de har gjort. Problemet er, at der sandsynligvis er gode grunde til, at nogle patienter opereres hurtigere end andre, og derved er de systematisk forskellige fra de sent opererede allerede ved symptomdebut.

3) I de nyligt udkomne nationale kliniske retningslinjer for ikkekirurgisk behandling af nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati), som også er publiceret i European Spine Journal [4], anbefaler Sundhedsstyrelsen på baggrund af systematiske review og metaanalyser foretaget i en bred tværfaglig ekspertgruppe, at disse patienter tilbydes:

a) At opretholde normal fysisk aktivitet frem for sengeleje, b) superviseret øvelsesterapi og retningsspecifikke øvelser, c) manuelle ledmobiliserende teknikker og d) kirurgisk vurdering inden for 12 uger i tilfælde, hvor svære og funktionshæmmende smerter varer ved trods ikkekirurgisk behandling.

Når Støttrup et al skriver, at patientrapporterede data fra DaneSpine indikerer, at »det optimale tidspunkt for kirurgisk intervention ved lumbal diskusprolaps er inden for 12 uger fra debut«, er det således både en fejlagtig fortolkning af registerdata og i modstrid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Faktaboks

SVAR: Kirurgisk og ikkekirurgiske behandling konkurrerer ikke om de samme patienter

Referencer

LITTERATUR

  1. Støttrup C, Andresen AK, Ernst C et al. Kirurgisk behandling af lumbal diskusprolaps. Ugeskr Læger 2018;180:V05170398.

  2. Andersen MØ, Andresen AK, Lorenzen MD et al. Ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning. Ugeskr Læger 2018;179:V05170397.

  3. Jacobs WC, van Tulder M, Arts M et al. Surgery versus conservative management of sciatica due to a lumbar herniated disc: a systematic review. Eur Spine J 2011;20:513-22.

  4. Stochkendahl M, Kjaer P, Hartvigsen J et al. National clinical guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset low back pain or lumbar radiculopathy. Eur Spine J 2018;27:60-75.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen