Skip to main content

Stop støtte til tobak

Overlæge Finn Edler von Eyben, Norge. E-mail: finn113edler@mail.tele.dk. INTERESSEKONFLIKTER: Finn Edler von Eyben har fået betalt rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i møde om behandling af diabetes, arrangeret af Eli Lilly Norge A/S.
19. nov. 2010
03 min

I 1990'erne investerede Lægernes Pensionskasse i British American Tobacco (BAT). BAT var dengang en hovedaktionær i Skandinavisk Tobakskompagni, som producerede de fleste af de cigaretter, som danskerne røg. Derfor kritiserede bladet Dagens Medicin investeringen, og i 2000 pålagde Den Almindelige Danske Lægeforening Pensionskassen at ophøre med at investere i tobaksindustrier.

Også Statens Pensjonsfond - utlandet i Norge, den såkaldte oliefond, frafiltrerer selskaber fra fondens investeringsunivers på grund af deres produkter, for eksempel våben, og på grund af deres brud på humanitære principper. I 2008 konkluderede den norske regering, at fonden skulle blive endnu tydeligere som ansvarlig investor. Derfor udelukkede en Stortingsmelding fra foråret 2009 investeringer i selskaber, som producerer tobak og tobaksprodukter [1]. I meldingen argumenterede man ved at henvise internationalt til verdenssundhedsorganisationen WHO's Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) og nationalt til en skærpet norsk rygelov af 2004. Som konsekvens af meldingen måtte den norske oliefond afvikle sin investering i tobaksindustrier på over fem milliarder norske kroner.

Indsatsen mod rygning vinder også frem på andre fronter. Walt Disney filmindustri vil fremover ikke afbilde rygere i sin filmproduktion. I delstaterne Maine og Californien og i byen New York overvejer man at indføre - eller har indført - forbud mod rygning på strande, i naturparker og i andre parkanlæg.

Norge var tidligere på banen end Danmark med lovgivning om regulering af tobak, og norske cigaretter er dyrere end danske. En norsk pakke med 20 cigaretter koster cirka 77 norske kroner, og i Norge øger man fra den 1. januar 2011 tobaksafgifterne med fem procent, svarende til 3,50 kroner for en pakke med 20 cigaretter. I Norge betragtes de høje afgifter som et vigtigt redskab til at begrænse, at unge begynder på at ryge. Studier viser også, at det har betydning, om de unge mener, at rygning er socialt acceptabelt eller ej, og om rygning er skadeligt eller ej [2]. Således kan samfundet påvirke, om unge bliver vanerygere eller ej. Yderligere vil man i Norge fra den 1. januar 2011 indføre forbud mod at vise tobaksvarer i kiosker og butikker, fordi man anser salgsopstillinger af tobaksvarer for at være en form for reklame. Tobaksindustrien Philip Morris bestrider lovligheden af dette tiltag.

WHO og andre aktører for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse appellerer til yderligere tiltag [3]. Den gældende lovgivning mod ufrivillig eksponering for tobaksrøg (passiv rygning) burde udvides til også at beskytte børn og unge mod udsættelse for rygning i de hjem, de vokser op i. Der burde være national overvågning af tobaksindustriens markedsføring og sponsorering, for eksempel af enkeltpersoner, foreninger og politiske partier. Lande, der har tilsluttet sig FCTC, bør gennemføre årlige massemediekampagner mod tobak.

Referencer

  1. Det kongelige finansdepartement. St. meld. Nr 20. (2008-2009). Om forvaltning av Statens pensjonsfond i 2008:1-216. Regjeringen.no/dokumenter/Proposisjoner og meldinger/Stortingsmeldinger (Downloaded 27. jun 2009)
  2. McKnight-Eily L, Arrazola R, Merritt R et al. Prevalence and psychosocial correlates of current smoking among adolescent students in Thailand, 2005. Health Educ Behav, epub ahead of print 27. okt 2010.
  3. Freeman B, Gartner C, Hall W et al. Forecasting future tobacco control policy: where to next? Aust NZ J Public Health 2010;34:447-50.
Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen