Skip to main content

Sundhedsplatformen giver læger påtaler for tvang

Sundhedsplatformen betyder, at klinisk arbejdende læger får påtaler, fordi de ikke tydeligt nok i journalen har begrundet, hvorfor der er skredet til tvangsforanstaltninger.

Mogens Hüttel, pensioneret overlæge, huttel@dadlnet.dk
25. aug. 2017
02 min

Faktaboks

Fakta

at, ”psykiaterne har været vant til at skrive lange notater, og vi beder dem nu om at gøre det kortere og mere præcis. For journalerne kan også blive for lange og for detaljerede”.

I sit svar understreger han derefter, at ”vi holder altså fast i, at vi ser ens på specialerne og laver dermed ikke særregler for enkelte specialer”.

Vi hører her regionens øverste embedsmand fastslå, at selv når det er fagligt begrundet, vil vi ikke tillade, at arbejdsredskabet (Sundhedsplatformen) understøtter opgaven.

Når jeg nu opfordrer til, at vi samlet som stand kraftigt markerer en afstandstagen til en sådan adfærd, skal det ses i lyset af, at jeg som lægeligt medlem af det Psykiatriske Patientklagenævn må acceptere påtaler til klinisk arbejdende læger, der ikke tydeligt nok i journalen har begrundet, hvorfor der er skredet til tvangsforanstaltninger.

Denne påtale sker i henhold til Psykiatrilovgivningen med tilhørende cirkulærer, og det har Svend Hartling med sin afvisning af fagligt begrundede anvisninger nu påført klinisk arbejdende læger.

Kan Region Hovedstadens politikere virkelig leve med dette?

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen