Skip to main content

> Svar:

Reservelæge Helene A.S. Ingels, Patologisk-Anatomisk Institut, Amtssygehuset i Herlev. Resevelæge Ben Vainer, Patologiafdelingen, H:S Rigshospitalet. E-mail: bvainer@dadlnet.dk. Professor Thomas Horn, Patologisk-Anatomisk Institut, Amtssygehuset i Herlev

4. nov. 2005
1 min.

Tak til Marianne Lidang Jensen & Ulrik Baandrup for deres kommentarer, som vi generelt er enige i. Dog må vi fremhæve, at immunkemisk analyse på cytologisk materiale ikke er veletableret på patologiafdelingerne i Danmark, og at

vurdering af cytologisk materiale - ganske som anført af Marianne Lidang Jensen & Ulrik Baandrup - er meget afhængig af patologens erfaring og specielle interesse for cytologi. Histologisk vurdering (af væv) er til gengæld ikke afhængig af stor erfaring og speciel interesse, men er vort fags basale tilbud til vore klienter, nemlig patienterne. Uanset hvor man er patient i Danmark, må en diagnose baseret på histologi evt. kombineret med immunhistokemisk analyse under alle omstændigheder være bedre end en cytologisk diagnose, som da også meget ofte bliver suppleret med ordene »foreneligt med« for at give udtryk for en vis usikkerhed i vurderingen!