Skip to main content

Svar

Produktchef Annette Skov, Nycomed Danmark, E-mail: sgt@nycomed.com

29. nov. 2005
2 min.

Nycomed har med stor alvor set på den henvendelse, vi har modtaget fra Ugeskrift for Læger. Heraf fremgår det, at tre børn inden for to døgn er bragt til Hillerørd Sygehus med den overdosering af paracetamol. Det er en meget trist situation.

Medicin er grundlæggende til for at hjælpe os til at få det bedre. Men det er samtidg vigtig at huske, at al medicin er farlig, hvis det anvendes forkert eller kommer i de forkerte hænder. Medicin skal altiod anvendes og opbevares med omtanke. Som producent har vi et stort ansvar for at opmærksom på, at medicin skal opbevares sikkert og forsvarligt. Og ikke mindst uden for børns rækkevidde. Det fremgår blandt andet af produktets indlægsseddel. Men det er også vigtigt at understrege, at det må og skal være forældrene, der har det endelige ansvar for at sikre, at deres børn ikke har uhindret adgang til nogen for for medicin.

Nycomed har en klar målsætning om at udvikle produkter, der møder brugernes behov. Vi er samtidig yderst fokuserede på, at vores produkter skal være nemme at anvende, og risikoen for forkert anvendelse skal være minimal. Det er en utrolig vigtig balancegang. Og vi skal altid være parate til at lytte, hvis der opstår tvivl, om hvorvidt vi kan gøre tingene på en anden og bedre måde. Især når det handler om sikkerheden af vores produkter. Nycomed har derfor iværksat en undersøgelse, der hurtigt skal afdække problemets reele omfang og om nødvendigt sikre en fornuftig løsning. I den forbindelse har vi rettet henvendelse til Lægemiddelstyrelsen og Forgiftningscentralen for at få en konkret vurdering af omfanget af forgiftningsskader relateret til anvendelsen af paracematol-mikstur. Er vurderingen her, at der er behov for børnesikring af Nycomeds paracetamol-mikstur, vil dette naturligvis blive sat i gang med det samme.