Skip to main content

> Svar:

Overlæge, Peter C. Gøtzsche, Det Nordiske Cochrane Center, H:S Rigshospitalet. E-mail: pcg@cochrane.dk

31. okt. 2005
3 min.

Ole Lederballe Pedersen nævner korrekt, at der var fire grupper i ALLHAT-forsøget, men han undlader at oplyse om, at man afbrød den gruppe, der blev behandlet med en a-blokker (doxazosin) før tiden, fordi det gik patienterne signifikant dårligere end dem, der fik et diuretikum (klortalidon), idet de fik hjerteinsufficiens [1].

Det er rigtigt, at der ikke var forskel mellem de tre resterende grupper for det primære effektmål, der bestod af tilfælde af fatal, koronar hjertesygdom eller ikkefatalt myokardieinfarkt. I de tre grupper var der i alt 2.956 personer, der udviklede dette i løbet af forsøget. Imidlertid var der signifikant flere, der udviklede hjerteinsufficiens på såvel calciumblokkeren (amlodipin) som ACE-hæmmeren (lisinopril), i forhold til klortalidon. I de tre grupper var der i alt 2.198 personer, der fik hjerteinsufficiens, altså ganske mange i forhold til det antal, der opfyldte kriterierne for det primære effektmål.

Dette kan man ikke tillade sig at overse. Hjerteinsufficiens er en alvorlig tilstand at påføre patienter med let blodtryksforhøjelse (gennemsnittet var kun 146/84 mmHg ved baseline). Blandt andet af denne årsag er jeg enig med lederskribenten i JAMA, der anførte, at den mest effektive behandling også var den billigste [2].

Amlodipin gav 38% større risiko for udvikling af hjerteinsufficiens end klortalidon [1], men var ikke desto mindre det femte mest solgte lægemiddel i verden i 2002 [3]. Det må antages at skyldes effektiv markedsføring, snarere end præparatets kvaliteter. Fx var amlodipin det lægemiddel, der var flest reklamer for i New England Journal of Medicine i 1996, hvorimod der ikke var en eneste reklame for diuretika [3].

Det er desværre lykkedes industrien, i tæt samarbejde med blodtrykseksperter, der har fået økonomisk støtte fra producenterne [4], at overbevise mange læger om, at de ikke skal bruge billig og veldokumenteret behandling, men dyr og dårligt dokumenteret behandling.

ALLHAT-forsøget er epokegørende, og det indgår nu igen i mange retningslinjer, fx amerikanske, at man skal starte med at behandle hypertension med et diuretikum [5].

Referencer

  1. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA 2002;288:2981-97.
  2. Appel LJ. The verdict from ALLHAT - thiazide diuretics are the preferred initial therapy for hypertension. JAMA 2002;288:3039-42.
  3. Angell M. The truth about drug companies: how they deceive us and what to do about it. New York: Random House, 2004.
  4. Stelfox HT, Chua G, O'Rourke K, Detsky AS. Conflict of interest in the debate over calcium-channel antagonists. N Engl J Med 1998;338:101-6.
  5. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR et al. National Heart, Lung, and Blood Institute Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003;289:2560-72.