Skip to main content

> Svar:

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, E-mail: enr@sum.dk

21. apr. 2008
1 min.

Rammerne for den kliniske basisuddannelse - herunder inddragelsen af flere specialer end i den nuværende turnusuddannelse - tager udgangspunkt i forslag fra turnusarbejdsgruppen under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Arbejdsgruppen fik i 2005 til opgave at komme med forslag til ændring af de kompetencer, som skal være opnået ved afsluttet turnusforløb. En væsentlig forudsætning for arbejdsgruppens forslag var, at uddannelsen skulle ændres i retning af mere generelle kompetencer, som ikke specifikt relaterede sig til bestemte sygehusafdelinger eller almen praksis.

Det fremgår af målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse, at uddannelsen er læringsramme for overgangen fra medicinstudiet til det kliniske arbejde, hvad end der er tale om medicinsk ekspertise, kommunikative og professionelle kompetencer, m.v. Der er tale om en faglig udviklingsproces, hvor basislægen skal erhverve et bredt kendskab til sundhedsvæsenets opbygning og opnå overblik over en kompleks klinisk proces med mange aktører fra forskellige afdelinger og sektorer.

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har tilsluttet sig, at disse kompetencer kan opnås inden for flere specialer, og på baggrund heraf har Sundhedsstyrelsen fastlagt rammerne for den kliniske basisuddannelse.