Skip to main content

> Svar:

Overlæge Alex Kørner, Ældrepsykiatrisk Ambulatorium og Demensudredning, Psykiatrisk Center Nordsjælland. E-mail: alko@noh.regionh.dk

5. maj 2008
2 min.

Vi takker for interessen for vores arbejde. Kirsten Schultz-Larsen Jürgensen påpeger et væsentligt element ved validering af vurderingsskemaer som MMSE, nemlig at en validering ideelt set skal foretages i præcis den population, den tænkes anvendt i. Sådanne ideelle forhold må undertiden justeres af hensyn til praktiske og resursemæssige overvejelser.

I vores undersøgelse [1] har vi taget udgangspunkt i ældrepsykiatriske ambulatorier/demensudredningsenheder, mens Jürgensen et al i deres undersøgelse [2] har taget udgangspunkt i en ældrebefolkning i en bydel i København. I de to undersøgelser har man dog uafhængigt af hinanden fundet, at afskæringspunktet 25/26 er bedre end det hidtil anvendte på 23/24, mens MMSE's sensitivitet i de to undersøgelser viser nogen variation.

Jürgensens betragtninger om MMSE's anvendelighed i øvrigt kunne vi ikke være mere enige i. Vi så gerne MMSE erstattet af mere præcise instrumenter og medvirker gerne hertil. Imidlertid må man konstatere, at MMSE anvendes klinisk udbredt nationalt og internationalt, er en af de mest citerede skalaer i verden [3] og indgår i stort set alle kliniske afprøvninger, så af rent praktiske årsager er det ikke muligt at komme uden om skalaen; viden og indsigt i dens funktion og anvendelighed i forskellige sammenhænge er stadig nødvendig. Der har været mange forslag til kortere skalaer som bedre og mere anvendelige til screening for demens, men alle forsøg på at få erstattet MMSE har indtil nu været forgæves. Forfatterne af MMSE har selv for nylig kommenteret dette [3].

Vi vil på baggrund af det foreliggende overveje at analysere vore data med hensyn til, hvordan kortere versioner af MMSE klarer sig i vores materiale.

Desværre har der indsneget sig en fejl i referencerne til vor artikel, idet den nye vejledning skal findes på www.dpsnet.dk/fagligt

Referencer

  1. Kørner EA, Lauritzen L, Nilsson FM et al. Mini mental state examination. Ugeskr Læger 2008;170:745-9.
  2. Schultz-Larsen K, Lomholt RK, Kreiner S. Mini-Mental Status Examination: a short form of MMSE was as accurate as the original MMSE in predicting dementia. J Clin Epidemiol 2007;60:260-7.
  3. Nilsson FM. Mini Mental State Examination (MMSE) - probably one of the most cited papers in health science. Acta Psychiatr Scand 2007;116:156-7.