Skip to main content

> Svar:

Ledende overlæge, dr.med. Peter Lange, Hvidovre Hospital, Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling E-mail: peter.lange@hvh.regionh.dk

8. jun. 2007
1 min.

Jeg takker for de relevante kommentarer til valget af den antibiotiske behandling ved KOL-eksacerbation hos patienter med penicillinallergi. Jeg synes, at det var meget svært at foreslå en virksom og acceptabel behandling af denne patientgruppe. Umiddelbart foreslog jeg ikke quinoloner, da jeg troede, at de kan give større anledning til resistensproblemer suppleret med en relativ høj pris for de præparater, som også er virksomme mod pneumokokker. Frimodt-Møllers gennemgang af koncentrationsforhold og mindste hæmmende koncentration-værdierne tyder imidlertid ret overbevisende på en manglende effekt af makrolid i denne situation, således at man kan konkludere, at der ikke findes et peroralt makrolid, som er virksom mod Haemophilus influenzae. Derfor har jeg ikke noget imod, at man anbefaler f.eks. moxifloxacin i denne situation.

Interessekonflikter: Peter Lange har for bl.a. Astra Zeneca, GSK, Boehringer Ingelheim/Pfizer deltaget i advisory boards vedr. behandling af patienter med KOL og astma med inhalationsmedicin, men aldrig hvor der var fokus på antibiotika-behandling.