Skip to main content

> Svar:

Formand Jens Winther Jensen, Lægeforeningen E-mail: dadl@dadl.dk

8. jun. 2007
1 min.

Kære Jens Kr. Gøtrik.

Tak for dit indlæg. Lægeforeningen er enig med dig i, at det er en vigtig forudsætning for en velfungerende primærsektor, at læger har en basal viden om arbejdsvilkår og arbejdsmetoder i de forskellige sektorer.

Når Lægeforeningen og delforeningerne har tilsluttet sig en turnusuddannelse på 12 mdr., var det under den forudsætning, at langt hovedparten af forløbene skulle indeholde seks mdr. i almen praksis - og med hovedparten af forløbene mener vi 80% eller derover afhængig af uddannelseskapacitet i almen praksis. Det arbejder vi for i alle de relationer, vi har mulighed for det.

Når det er sagt, er det vigtigt at pointere, at sammenhængen i sundhedsvæsenet kræver en indsats på langt flere fronter og ikke begynder og ender med turnusuddannelsen. For at sikre viden om sammenhængen skal f.eks. undervisningen i primær sundhedstjeneste på universiteterne også have den rigtige vægtning, ligesom de kompetencer, der går på samspillet mellem primær- og sekundærsektor, bør indgå senere i videreuddannelsen.

Sammenhængen i sundhedsvæsenet er et vigtigt indsatsområde for Lægeforeningen og delforeningerne, og vi vil fortsat arbejde med det - ikke kun ved hjælp af turnus. Et eksempel herpå kan man finde i Lægeforeningens indlæg til kvalitetsreformen »Riv siloerne ned«.